Göm menyn

Seminarieserien Pedagogiskt arbete

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt externa gäster och föreläsare. Seminariet är öppet. Underlag erhålls genom anvisning i schemat.

 

 

 

 

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-02-02