Göm menyn

En gemensam satsning tillsammans med Linköpings kommun

Under år 2011 etablerades ett samarbete mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun avseende fyra så kallade kommunlicentiander. Våra positiva erfarenheter av en tidigare genomförd magisterutbildning i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner utgjorde utgångspunkt för denna satsning. Satsningen på licentiatnivå har två skäl. För det första utgör licentiatexamen en rimlig nivå för den lärare som efter utbildningen vill fortsätta arbeta inom skolan. En doktorsexamen avser ju behörighet som lärare i högskolan, vilket är en annan yrkeskarriär. För det andra kan studierna under rimlig tid bedrivas på halvfart, så att den studerande under utbildningen kan fortsätta ha kontakt med den ordinarie verksamheten. Studier till licentiatexamen tar med dessa förutsättningar tre till fyra år, vilket är en överskådlig tid, och inte åtta år som blir fallet med doktorsexamen. Våra licentiander beräknas avsluta sina studier under 2015.

Nytt hopp för lärare som vill forska:

Lärorik nr 4

 

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-01