Göm menyn

Avhandlingar

 • Helen Winzell, 2016
  Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning. Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning. Lic.avhandling. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 28.
   
 • Maritha Johansson, 2015
  Läsa, förstå, analysera. En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No. 25.
 • Boo, Sofia 2014
  Lärares arbete med individanpassning. Strategier och dilemman i klassrummet. Lic avhandling. Linköping studies in Pedagogic Practices, No. 24

 • Hjort, Simon 2014
  Kritiskt tänkande i klassrummet. En studie av didaktiska val och manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisningen. Lic avhandling. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No. 23

 • Lilja Patrik 2012
  Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom. nr 16. (i samarbete med institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet
  Linköping studies in Pedagogic Practices, No. 16

 • Sandlund, Monica 2010
  Lärare med utländsk bakgrund. Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang
  Linköpings universitet: institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Studies in Pedagogic Practices No 15 

 • Widén, Pär 2010
  Bedömningsmakten. Berättelser om stat, lärare och elev, 1960-1995
  Linköpings universitet: institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Studies in Pedagogic Practices No 14

 • (Severinsson, S. Unga i normalitetens gränsland, Campus Norrköping, No 13)

 • Hegender, Henrik 2010
  Mellan akademi och profession. En studie om hur lärarkunskap beskrivs och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning.
  Linköpings universitet: institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Studies in Pedagogic Practices No 12.
 • Högberg, Ronny 2009
  Motstånd och konformitet. Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 11. Linköpings universitet.

 • Johnsson Harrie, Anna 2009
  Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel, 1938-1991. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 10. Linköpings universitet.

 • Bolander Eva 2009 
  Risk och bejakande. Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 9. Linköpings universitet.

 • Ayton, Katarina 2008
  An Ordinary School Child: Agency and Authority in Children¿s Schooling. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 8. Linköpings universitet.

 • Olson, Maria 2008
  Från nationsbyggare till global marknadsnomad: om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 7. Linköpings universitet.

 • Karlsson, Yvonne 2008
  Att inte vilja vara problem - social organisering och utvärdring av elever i en särskild undervisningsgrupp. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 6. Linköpings universitet.

 • Sparrlöf, Göran 2007
  Vi manliga lärare: Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsvillkor. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 5. Linköpings universitet.

 • Hellberg, Kristina 2007
  Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 4. Linköpings universitet.

 • Brüde Sundin, Josefin 2007
  En riktig rektor. Om ledarskap, genus och kultur i skolan. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 3. Linköpings universitet.

 • Wedin, A-S 2007
  Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 2. Linköpings universitet.

 • Markström, A-M 2005
  Förskolan som normaliseringspraktik. En etnografisk studie. Diss. Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 1. Linköpings universitet.

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-18