Göm menyn

Antagningskrav och antagningsförfarande

Det allmänna behörighetskravet säger att den sökande ska ha genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 hp eller ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i annan ordning inom eller utom landet. För att vara behörig till utbildningen krävs vidare ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande, i ett för Pedagogiskt arbete relevant ämne.

Pedagogiskt arbete. Logga.

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-01