Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Här laddar du upp din slutgiltiga version av ditt examensarbete. Detta ska sedan godkännas av examinator och publiceras vid LiU E-press.

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil frida-wessman.pdf..pdf 518 KB 2017-10-21
Högkänsliga barn i förskolan - Pedagogers tankar kring inkludering av högkänsliga barn
Fil Maria-Jansson.pdf.pdf 1080 KB 2015-06-30
Inspirationskällan - En undersökning om elevernas uppfattningar om vad som inspirerar dem i textilslöjden och textilslöjdsalen.
Fil jeanette-andersson-päivi-meriläinen_1.pdf 1085 KB 2015-06-11
Hur används IKT i slöjden? Hur kan IKT vävas samman med pedagogik och didaktik i slöjd?
Fil Examansarbete Josefine Martinson-3.pdf 346 KB 2015-06-10
Fil Maria-Philipsson Josefine-Martinson-2.pdf 324 KB 2015-06-10
Fil joakim-stralin.pdf 395 KB 2015-06-09
Fil Anna Algotsson och Cornelia Wilhelmsson.pdf 510 KB 2015-06-08
Fil johan-kageman.pdf 701 KB 2015-01-24
Skönlitteraturens roll i skolan - Om elevers läsutveckling i samband med skrivande och samtal
Fil Lisa Pagander & Jason Read.pdf 587 KB 2014-06-19
Is Problem-Based Learning (PBL) An Effective Teaching Method? A Study Based on Existing Research
Fil Johan-Eriksson (Sista utkastet).pdf 788 KB 2014-06-13
Ursäkta, formaliaändring i sista minuten.
Fil sara-aman.pdf 685 KB 2014-06-11
Fil malin-jakobsson.pdf 928 KB 2014-06-11
Att ligga steget före - rött kort och utvisning av mobbning i idrott och hälsa. En kvalitativ intervjustudie utifrån fem grundskollärares förebyggande arbete mot mobbning.
Fil Johannes-Finnman.pdf 786 KB 2014-06-11
Läraretik i teori och praktik - Bedömning, mobbning och konflikt
Fil exarbete-tobias-klint.pdf 418 KB 2014-06-09
Modersmålets betydelse i främmandespråksundervisningen
Fil Jonathan-Dahlberg.pdf 473 KB 2014-01-17
Jesus i gymnasieläroböcker - En komparativ innehållsanalys mellan forskares och gymnasieläroböckers beskrivning av Jesus
Fil Sandra Frykman och Aida Afshari.pdf 324 KB 2013-12-17
Fil Bea Karlsson.pdf 404 KB 2013-09-20
Fil Jonna Palmertz & Catalina Prisacaru (1).pdf 1016 KB 2013-06-14
Fil Tove-Bruun.pdf 2167 KB 2013-06-10
Ordförrådet öppnar vägar för ny förståelse - en analys av ordinlärning i läromedel för svenska som andraspråk
Fil sara-erneberg.pdf 566 KB 2013-02-25
Litterär kanon i skolan. En studie av kanon i litteraturundervisning och läromedel.
Fil josefin-plantin.pdf 1188 KB 2013-01-16
Andraspråkselever i fokus - 6 lärare berättar om sin undervisning på en multikulturell skola
Fil ellen - jenven.pdf 918 KB 2013-01-10
Idrottslärares planering - En studie om påverkansfaktorer och planeringsstruktur
Fil Jonna-Karin-Sahlstrom.pdf 468 KB 2012-09-11
Fil katrin-sundmark.pdf 698 KB 2012-06-26
Jane Eyre och det vidgade textbegreppet i litteraturundervisningen. En komparativ analys mellan bok och film
Fil diana-rankinen.pdf 725 KB 2012-06-21
Vilken utveckling har skett i läromedlet Mål 1 (1982-2007)? -En läromedelsanalys ur didaktiskt och ideologiskt perspektiv.
Fil Daniel-Sjögren.pdf 534 KB 2012-06-18
Att uppmuntra till tal i främmandespråksklassrummet - En litteraturstudie
Fil anneli-brodd.pdf 764 KB 2012-06-18
Fil Text.ex.arb (1).pdf 166 KB 2012-06-15
Fil Helena-Nede.pdf 879 KB 2012-06-14
"Från ingenstans till Jihad, ingen logik" En kvalitativ studie om fem elevers bilder av islam
Fil erik-pettersson.pdf 466 KB 2012-06-13
Grammatikundervisning – varför då? En argumentations- och textanalytisk jämförelse mellan argumentationen för grammatikundervisning i två metodverk för svenskämnet.
Fil olle-linge.pdf 938 KB 2012-06-12
Third Tone Instruction in Standard Chinese: Teaching the Third Tone as a Low Tone to Beginner Students
Fil henrik-eneroth.pdf 386 KB 2012-06-11
Metodiken i grammatiken – en konsumtionsuppsats om grammatikundervisningens syfte och roll i svenskämnet
Fil liz-beth-jansson.pdf 706 KB 2012-06-11
"Det är ju inte bara utfyllnad" - två pedagogers syn på den tysta läsningen i skolan gällande syfte, genomförande och uppföljning
Fil Linda-Ettelman.pdf 682 KB 2012-06-10
En värdegrundsanalys av fyra skönlitterära läromedel
Fil Frida-Junsten.pdf 1344 KB 2012-03-27
Fil helene.lofvendahl.pdf 694 KB 2012-01-24
Läsförståelse i praktiken
Fil Ellinor Samuelsson - NY pdf.pdf 232 KB 2012-01-19
Att komma till tals i klassrummet
Fil Hanna Tevell.pdf 404 KB 2012-01-19
Inlärningsstilar och variation - fem lärare talar om undervisning i årskurs 1-5
Fil daniel_julin.pdf 1220 KB 2012-01-17
Fil Daniel.Nyenger.pdf 1163 KB 2011-09-20
Fil sofia-holm.pdf 113 KB 2011-09-16
Fil anna-jonsson.pdf 715 KB 2011-09-16
Fil magnus-eklof..pdf 269 KB 2011-09-16
Fil Anna Berg - Beredskap för mångfald.pdf 596 KB 2011-06-14
Fil helena-olsson.pdf 1434 KB 2011-05-15
Fil johan.nicklasson.pdf 2184 KB 2011-05-04
Fil Bondesson-Berggren.pdf 388 KB 2011-04-21
Svenska med olika utgångspunkt-en jämförelse
Fil lena-stange.pdf 803 KB 2011-01-19
Att möta alla elevers behov av språkutveckling - Hur några lärare i ämnet svenska som andraspråk ser på genrepedagogik och dess arbetssätt

Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-01-31