Göm menyn

Skriftserie

CTE ger ut en skriftserie, Studies in Applied Ethics, bestående av bl.a. forskningsrapporter och artiklar från konferenser. Följande titlar finns:

 • Nikku, Nina (red.), Politik och Etik. Fyra föredrag från ett symposium, CTE 1, 1997
 • Collste, Göran (red.), Ethics and Information Technology. New Delhi, Academic Publishers, CTE 2, 1998
 • Collste, Göran, Is Human Life Special? Philosophical perspectives. CTE 3, 1998
 • Nikku, Nina, Den gode tjänstemannen. En kartläggning av etiska normer vid svenska myndigheter, CTE 4, 1998
 • Collste, Göran, Is Human Life Special? Religious Perspectives, CTE 5, 1999
 • Petersson, Bo, Forskningsetisk vägning 1. Forskningens värde. CTE 6, 1999
 • Collste, Göran (red.), Ethics in the Age of Information Technology, CTE 7, 2000
 • Petersson, Bo (red.), Applied Ethics and Reflective Equilibrium, CTE 8, 2000
 • Petersson, Bo, Värdering och faktum. Studier i Hans Larssons moralfilosofi. CTE 9, 2004
 • Collste, Göran (red.), Perspectives on Applied Ethics, CTE 10 , 2007
 • Collste, Göran och Willner, Jan (red.), Perspektiv på forskningsetik, CTE 11, 2008 
 • Collste, Göran (red.), Identity and Pluralism: Ethnicity, Religion and Values, CTE 12,  2010
 • Collste, Göran (red.), Implications of Pluralism. Essays on Culture, Identity and Values. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, CTE 13, 2011
 • Collste, Göran (red.), Social Justice. Perspectives from Uganda, CTE 14, 2012
 • Palm, Elin (red.), ICT-ethics: Sweden and Japan, CTE 15, 2013
 • Kanakulya, Dickson, Governance and Development of the East African Community: The Ethical Sustainability Framework, CTE 16, 2015
 • Petersson, Bo, Värde, Känsla och Fiktion: Fem studier om Uppsalaskolan och Axel Hägerströms moralfilosofi, CTE 17, 2017

Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-07-05