Göm menyn

Teknik och etik, 6 hp

Denna kurs anordnas i samverkan med Centrum för människa teknik samhälle.

Kursens syftar till att utveckla den studerandes förmåga till etisk reflektion med hjälp av etikämnets olika analysverktyg och med särskilt fokus på teknik- och ingenjörsetiska utmaningar. Vilka etiska frågor aktualiseras av teknikens utveckling och användning? Vad är ingenjörsetik? Centrala normativa etiska begrepp som ansvar, rättvisa, rättigheter, konsekvensetik, deontologi och människovärde behandlas. Kursen tar upp tekniketiska frågor som teknisk utveckling och moraliskt ansvar, teknikvärdering, övervakning, integritet, risk och säkerhet.

Kurskod: TGTU94


Kursen ges i Linköping på vårterminen och i Norrköping vissa höstterminer.


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-02