Göm menyn

Etik, sommarkurs, 7,5 hp

Kursen är dels en introduktion till etiken som ämne, dels inriktad på diskussion kring konkreta moraliska problem. Centrala etiska begrepp som människosyn, människovärde och ansvar kommer att diskuteras samt etiska teorier såsom utilitarism, kantianism, dygdetik, och rättighetsteorier. Specifika moraliska frågor tas upp till diskussion. Fallbeskrivningar och artiklar kommer att användas som underlag till seminarierna.

Kursen är campusbaserad.

Kurskod: 721G02


Kursen ges EJ sommaren 2018.

 

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-20