Göm menyn

Forskarutbildning i tillämpad etik

F.n. är följande forskarstuderande antagna i tillämpad etik:

Yusuf Yuksekdag - Etik och migration

Antagna inom Phoenix Erasmus Mundus Dynamics of Health and Welfare:

Klein Fernandez

Jose Tomacruz


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-28