Göm menyn

Presentation

Allmän språkvetenskap kallas också allmän lingvistik eller enbart lingvistik. I studiet av ett enskilt språk studerar man hur olika betydelser uttrycks samt vilka ljud och ljudkombinationer, ordbildningstyper, ordföljdstyper och liknande som kännetecknar språket.

Allmän språkvetenskap beskriver hur det mänskliga språket i allmänhet är uppbyggt och hur det fungerar i kommunikation. Allmän språkvetenskap som stödjande bakgrunds- och teoriämne i kombination med andra språkämnen lämpar sig för både blivande språklärare och andra som har användning av språkvetenskap i yrket. 

Kontakta oss:

Lärare

Mathias Broth
Telefon: 013-281851

Besöksadress: rum 3122

mathias.broth@liu.se


Richard Hirsch
Telefon:013 - 281856

Besöksadress: rum 4146

richard.hirsch@liu.se


Charlotta Plejert
Telefon: 013-282812

Besöksadress: rum 4122

charlotta.plejert@liu.se


Mikael Svensson
Telefon: 013-28 40 22 alt 013-28 19 93

Besöksadress: rum 4148b

mikael.svensson@liu.se


Therese Örnberg Berglund
Telefon: 013-281870

Besöksadress: 3108

therese.ornberg.berglund@liu.se


Administratör

Margareta Clarke
Telefon: 013 - 282807

Besöksadress: rum 3109

malgorzata.clarke@liu.seSidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-07-01