Göm menyn
"Need to improve your English" Academic English Support

Engelska språkverkstäder vid Linköpings universitet

De engelska språkverkstäderna är öppna för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå (ej doktorander) vid Linköpings universitet och finns på Campus Valla och Campus US i Linköping och på Campus Norrköping. Våra lärare hjälper dig att utveckla dina färdigheter i att skriva och tala engelska och på så sätt öka ditt självförtroende när det gäller att använda engelska i akademiska sammanhang. Det kan t.ex. gälla en skriftlig hemtentamen, en uppsats, en rapport eller annan skriftlig uppgift. Du kan också få hjälp och råd när det gäller muntliga presentationer på engelska.

Skriva på engelska

Vi erbjuder individuell handledning i att

 • planera och organisera texten
 • strukturera innehållet på ett logiskt och klart sätt
 • få ”flyt” i texten
 • förbättra texten språkligt (grammatik, ordförråd m.m.)
 • avgöra vilken stil som är lämplig att använda

Observera att vi inte rättar texten åt dig! Istället går vi igenom den tillsammans med dig och diskuterar hur den kan förbättras. Vårt mål är att du själv ska se och förstå vad du behöver arbeta vidare med på egen hand, och ge dig verktygen du behöver för att lyckas. Handledningens syfte är att ge hjälp till självhjälp för att du på sikt ska kunna utveckla ditt akademiska skrivande på engelska.

Tala engelska

Vi kan ge dig tips och råd om

 • hur du förbereder en muntlig presentation
 • hur du strukturerar ditt budskap
 • hur du fångar och behåller åhörarnas intresse
 • retoriska knep och kroppsspråk
 • hur du använder dig av manuskript
 • tekniska/visuella hjälpmedel (t.ex. PowerPoint)


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-20