Göm menyn

Information för lärare

Vad är Academic English Support?

De engelska språkverkstäderna, Academic English Support (AES), är en resurs för alla studenter vid LiU. Hjälpen är kostnadsfri och finns både i Linköping och Norrköping. Syftet är att hjälpa studenter att utveckla sin skriftliga och muntliga färdighet i att använda engelska i ett akademiskt sammanhang.

Du som undervisar och/eller examinerar studenter på engelska är en viktig samarbetspartner för oss som arbetar med AES.

Detta kan du göra för att underlätta för oss att hjälpa dina studenter:

  • Uppmana studenter som behöver hjälp med skriftspråket att kontakta oss så tidigt som möjligt. Studenten kommer att behöva tid för att utveckla sin språkfärdighet och vi har betydligt större möjlighet att ge effektiv hjälp om vi kommer in i ett tidigt skede av skrivprocessen. Vi arbetar enligt principen ”hjälp till självhjälp” och erbjuder inte korrekturläsning, rättning eller redigering av hela texter.
  • Förse studenten med tydliga kommentarer om vad det är som behöver förbättras i texten.

Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-21