Göm menyn
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), Linköpings universitet, Campus Valla, Key-huset

Välkommen till Institutionen för kultur och kommunikation!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet inom humaniora och estetiska ämnen. Det rör sig om hela registret reflektera – kommunicera – gestalta, alltifrån kommunikation på en rad olika språk till gestaltning i olika material. Språk, litteratur, musik, religion, konstvetenskap och visuell kommunikation, utomhuspedagogik…
Det är några av de ämnesområden IKK erbjuder.

Till flera av ämnesområdena finns också möjlighet till fortsatta studier på masters-och doktorandnivå i tvär- och mångvetenskapliga miljöer, samlade under övergripande benämningar som exempelvis Språk och kultur,
Pedagogiskt arbete, Tillämpad etik och
Kulturvetenskaper.
 


 

från kalendariet

Vetenskaplig animation - workshop (Thu Feb 21 01:00:00 CET 2019)
Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling (Thu Feb 28 01:00:00 CET 2019)
Vetenskaplig illustration - workshop (Mon Mar 04 01:00:00 CET 2019)
LiU:s pedagogikdagar 12-13 mars 2019 (Tue Mar 12 01:00:00 CET 2019)
Vetenskaplig illustration - workshop (Tue Mar 19 01:00:00 CET 2019)
Vetenskaplig illustration - workshop (Wed Mar 27 01:00:00 CET 2019)
Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling (Thu Mar 28 01:00:00 CET 2019)
Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling (Thu May 09 02:00:00 CEST 2019)
Akademisk festkonsert (Fri May 24 02:00:00 CEST 2019)


 

SpråkverkstadenMedielabbIKT-studionKalendarium

 

 

 

Slöjdbiennalen..

 

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 14 14:57:21 CET 2018