Göm menyn

Agora Materiae har flyttat till Lisam (endast medlemmar) och till LiU:s nya sida.

Denna sida kommer inte längre att uppdateras.

Om du är ny medlem av Agora men inte kan logga in på Lisam-sidan bör du kontakta studierådet.

Om du är intresserad av att gå med i Agora finns all information på LiU:s nya sida.


Sidansvarig: igor.mosyagin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-30