Göm menyn

Hållbart ledarskap med Lean

7,5 HP

Kursbeskrivning

Lean ledarskap är en avgörande faktor för att uppnå goda och hållbara resultat i utvecklingsarbetet. Vad innebär Lean ledarskap? Hur skiljer sig Lean ledarskap från andra typer av ledarskap? Kursen ger dig kunskaper om strategier, principer, metoder, verktyg och framgångsfaktorer för att arbeta med hållbart ledarskap enligt Lean-filosofin.

Kursmål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

  • redogöra för ledarens roll och ansvar i en Lean verksamhet
  • beskriva principer och metoder för hållbart ledarskap med Lean
  • använda Lean ledarskap för att leda organisationen mot en vision och uppsatta mål
  • diskutera förhållningssätt och verktyg för att utveckla ledarskap och medarbetarskap
  • utveckla kompetens i förändrings- och motivationsarbete på individ- och gruppnivå

Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Deltagarna kommer att arbeta med ett projekt mellan kurstillfällena i syfte att tillämpa de förvärvade kunskaperna i sin egen verksamhet. Undervisningen består av föreläsningar och lektioner med tillhörande övningar, grupparbete och studiebesök. Kursen har en stark anknytning till senaste forskningen om lean ledarskap och hållbar verksahetsutveckling som varvas med interaktiva diskussioner och praktiska övningar. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för nätverksbildning, erfarenhetsutbyte och egen reflektion. Kursens arbetsformer förutsätter även självstudier, enskilt eller i grupp.

KursinnehållKursblock

Ledarens roll och ansvar; ledarskapets förutsättningar; Hoshin: verksamhetsstyrning på strategisk nivå; ledarens verktyg och förhållningssätt, t.ex. coachande ledarskap, daglig styrning, visuell styrning, osv.; Kaizen: ledning av förbättringsarbete; ledarskap i förbättringsgrupper; utveckling av individer och team; ledarskap i förändring och för hållbar utveckling. Praktiska exempel kommer att presenteras och diskuteras från såväl privat som offentlig sektor.

Examination

Kursen examineras dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt, dels genom reflektionspapper. 90% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.

 

 

 

Kursen ges av HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i samarbete med KTH Leancentrum, Södertälje.

 

Målgrupp

Kursen är en uppdragskurs avsedd för yrkesverksamma inom alla sektorer som har ett chefs- och ledaruppdrag och som vill utveckla sin kompetens inom Lean ledarskap. Deltagarna förutsätts arbeta idag med Lean/verksamhetsutveckling.


KURSDAGAR 2018

Träff 1: 30-31 januari

Träff 2: 27-28 februari

Träff 3: 27-28 mars

Träff 4: 24-25 april

Träff 5: 29-30 maj


Plats

HELIX Vinn Excellence Centre vid Linköpings universitet, Campus Valla, Linköping


Kostnad

30 000 kr exkl. moms (fika, lunch och kurslitteratur ingår)


Anmälan

Till anmälan


Kontakt

Bonnie Poksinska

bonnie.poksinska@liu.se

Tel. 013-282724


Sidansvarig: bonnie.poksinska@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 28 13:50:45 CEST 2017