Göm menyn

Anmälan till arrangemanget

Jämställdhetsintegrering

8 mars 2018 kl. 13.00-15.30 Key 1, Key-Huset, Campus Valla

Internationella, nationella och lokala  perspektiv

13.00
Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
JiHU 2016-2019, möjligheter och utmaningar
13.15
Liisa Husu, professor, Örebro universitet
Nordiska och europeiska perspektiv på jämställdhet, genus och mångfald i akademin
13.45 Minna Salminen Karlsson, forskare, Uppsala universitet
Och vinnaren är Sverige? Lärdomar från gemensamt jämställdhetsprojekt på sju europeiska universitet
14.15 Fika
14.30 Desireé Ljungcrantz, koordinator, Linköpings universitet
Vad händer vid Linköpings universitet?
14.45
Panelsamtal med alla medverkande
Moderator: Desireé Ljungcrantz
Arrangörer:
Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för lika villkor vid Linköpings universitet
 
Programmet som PDF

 

Anmälan

Namn *

E-post *

Inför fikat preferenser (vegan, allergier mm)

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-05