Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forum Securitatis

Forskarskola om samhällssäkerhet och krishantering

Forum Securitatis är en multidisciplinär forskarskola om samhällssäkerhet och krishantering som drivs och finansieras i samarbeta mellan Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Linköpings Universitet (LiU) och ligger under det strategiska forskningscentret Security Link.

Målsättningen för forskarskolan är att ge doktoranderna mervärde i form ökad anställningsbarhet utanför UoH efter examen eftersom verksamheten vid forskarskolan är anpassad efter företags och myndigheters kompetensbehov. Dessutom är målet att doktorandernas forskningsprojekt skall vara behovsorienterade genom att doktoranderna får sina frågeställningar belysta från olika synvinklar i kurser och i möten med andra forskare och slutanvändare.

För mer information, besök www.security-link.se.
 

Räddningstjänst

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Christina Grönwall (Föreståndare)
stina@isy.liu.se


Sidansvarig: stina@isy.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-29