Göm menyn

LiU Cancer Network

LiU Cancer

LiU Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.
Nätverket inkluderar ca 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Unikt för LiU Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.

kontakt

Ordförande:
Charlotta Dabrosin, professor/överläkare
E-mail: charlotta.dabrosin@liu.se
Institutionen för klinisk och experimentell medicin/Onkologi
Linköpings universitet
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset

Vice ordförande:
Stig Linder, professor
E-mail: stig.linder@liu.se  
Institutionen för medicin och hälsa/Läkemedelsforskning
Linköpings universitet

Koordinator:
Chatarina Malm
E-mail: chatarina.malm@liu.se
Telefon: 010-103 20 16, 013-28 68 85
Institutionen för klinisk och experimentell medicin/Onkologi
Linköpings universitet


 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-23