Göm menyn

Samhällsforskning vid LiU

Fotografi av två män där den ena skriker den andre i örat

Arbetsliv

Arbetslivsforskning är det samlade begreppet för forskning med syfte att studera och analysera villkor och förhållanden i arbetslivet, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

snuva

Barn

Barnforskning är ett brett forskningsfält som växt fram ur dels tvärvetenskapliga frågor, dels mer ämnesorienterade. I barnforskning återfinns också vitt skilda teoretiska utgångspunkter, med en metodologisk pluralism.

Fotografi av kaffekopp och servett. På servetten finns en nerklottrad mindmap.

Etik

Vad är rätt? Vad är orätt? Hur bör vi handla? Detta är frågor som på olika sätt studeras inom etiken.


mage

Etnicitet och migration

Internationell migration och etniska relationer studera som samhällsfenomen. Centralt är ekonomiska, politiska, sociala och kulturella processor i både forna hemländer och ”nya” hemländer som möjliggör eller försvårar migration och inkludering i samhället.

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Frågeställningar inom den företagsekonomiska forskningen rör organisationers strategier och beslut, finansiering, styrning och redovisning, samt olika former för organisering.

yoga

Genus

Med genusvetenskap menas forskning och utbildning som bedrivs med kritiska studier där ”genus” är huvudämne. Genusveten- skaplig forskning bedrivs idag både tvärvetenskapligt och inom olika ämnen. Det är ett brett, internationellt och dynamiskt fält.

Fotografi av rullstolsbunden med laptop och en hoppande tok

Handikapp

Handikappvetenskap formuleras som ett eget forskningsområde för att ringa in olika dimensioner av funktionsnedsättningar och funktionshinder och låta olika vetenskapliga perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

Hälsa och samhälle

Samhälle och hälsa

Att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop med omgivningen och livssituationen är numera accepterat och en helhetssyn börjar genomsyra hela vårdsektorn. För forskningen innebär detta att ett tvärvetenskapligt synsätt tillämpas i allt högre utsträckning.

Juridik

Juridik

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av juridik, som i hög grad rör rättsreglernas tolkning och tillämpning. Inom juridiken ryms så vitt skilda områden som miljöjuridik, mänskliga rättigheter och skattejuridik.

Miljö

Miljö och Samhälle

Med en tvärvetenskaplig och problembaserad ansats arbetar miljö- och hållbarhetsforskare vid LiU med frågor från den högsta nivån, internationella klimatförhandlingar, till hur invånare i ett lokalt bostadsområde kan stimuleras till att spara energi.

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Mänsklig tillvaro präglas ofta av att tiden och pengarna inte räcker till för allt det vi skulle vilja göra. Nationalekonomi brukar beskrivas som läran om ”hushållning med begränsade resurser”.

politik

Politik

Statsvetenskap är en samhällsvetenskaplig disciplin som är inriktad på studier av politik. Till de centrala problemen inom den statsvetenskapliga forskningen hör frågor om makt och demokrati.

Maoriungdomar tar upp krigskanot

Socialantropologi

Socialantropologi är den akademiska förlängningen av nyfikenheten på andra människor och deras livsvillkor. Socialantropologer är intresserade av alla aspekter av mänsklig mångfald.

Fotografi av en grupp människor som tillsammans håller en planta i sina händer

Socialt arbete

Forskningen inom socialt arbete omfattar studier av sociala problem och dess orsaker, de interventioner som syftar till att hantera och lösa dessa, samt människors behov av stöd och hjälp i utsatta livssituationer.

Fotografi av en ensam kvinna bland i en folkhop

Sociologi

Sociologi ger en grundläggande förståelse för samhällets karaktär och förändringssätt och dess betydelse för människan som samhällsvarelse.

Fotografi av två glada åldringar på motorcykel

Äldre och åldrande

Studiet av åldrande och äldre heter i vetenskapliga sammanhang gerontologi och handlar om åldrandets sociala, psykologiska och biologiska aspekter.

nyheter

ung kvinna framför spegel gömmer ansiktet

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

Dysmorfofobi, eller BDD, tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, enligt en avhandling från LiU. Forskningen pekar på att personer som lider av BDD upplever att sjukdomen är okänd även inom vården.

Trä andas välmående

Vi mår bra av trä

Nu är det vetenskapligt bevisat, det som många inom byggbranschen redan vet: trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Mål nr 7

Biogas inte ett bränsle i mängden

Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det visar Linda Hagman och Mats Eklund, Biogas Research Center, i en vetenskaplig rapport.

Värmetransistor

Första värmedrivna transistorn

Dan Zhao och Simone Fabiano vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram en termoelektrisk organisk transistor. En grads ökning räcker för att få en mätbar förändring av strömmen i transistorn.

Manon Kok

Sensorer för nytta och lek

Med hjälp av sensorer fästa på kroppen kan vi fånga rörelsemönster, till nytta för såväl spel- och film-industrin som för medicinsk rehabilitering och elitidrott. Manon Kok har ägnat sin doktorsavhandling åt tröghetssensorer.


Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 10 11:34:18 CET 2017