Göm menyn

Vår inriktning

Vi bedriver behovsmotiverad forskning och utveckling genom aktiv samverkan med näringsliv, organisationer och andra forskningsmiljöer. Vi är ett internationellt ledande kompetenscentrum för bygglogistik

Vårt mål

Verksamheten ska leda till att vi kan bygga med bättre kvalitet och till lägre kostnad på kortare tid genom utveckling av effektiva processer, metoder och system.


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-27