Göm menyn

Brains & Bricks - ett unikt samarbete ...

Brains & Bricks - B2 - är en centrumbildning som fokuserar på  de material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. Det är en gemensam satsning som initierats av byggföretaget Peab, Linköpings universitet och Katrineholms kommun.

Brains & Bricks står för ett nytt sätt att samarbeta som är unikt i sitt slag. Samhällets och näringslivets erfarenhet och kunnande möter forskningsvärldens kompetens och ifrågasättande i en intressant mix. Byggindustrins områden för produktion, distribution och montering studeras. Processer och tillämpningar analyseras med syfte att bl a stödja och utveckla den industriella byggprocessen.
Problem hittar lösningar - lösningar skapar nya marknader.

Brains & Bricks förenar modern forskning med praktiskt byggande. Inom Brains & Bricks arbetar för närvarande tre forskargrupper vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet. Forskningsledare, forskningshandledare, doktorander och examensarbetare är knutna till verksamheten som omfattar både grundforskning och behovsmotiverad forskning. Dessutom pågår ett kontinuerligt arbete med att finna praktiska tillämpningsområden för forskningsresultaten. Redan finns ett flertal intressanta applikationer där forskningsresultaten kan bidra till att förenkla, underlätta och effektivisera byggande och förvaltning.
 

... med nya möjligheter

Brains & Bricks förenar modern forskning med praktiskt byggande. Den digitalt och virtuellt mogna forskarvärlden spelar här i samma lag som den kanske något traditionella och jordnära byggarvärlden. Här bryts vägar till nya marknader och nytt företagande där industriellt tänkande för byggande och förvaltning gäller.

Forskning kan ibland verka svårtillgänglig och främmande, men forskningsresultaten kan ofta omsättas i praktiska produkter. Det vi tycker är självklart idag föddes som en idé och har sedan forskats och utvecklats till vad det är idag. Det som är bra idag kan alltid bli bättre imorgon.


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-27