Göm menyn

Organisation

Brains & Brick är en centrumbildning inom Linköpings universitet,  knuten till en värdinstitution (Inst för teknik och naturvetenskap, ITN).

Brains & Bricks leds av en styrgrupp bestående av föreståndare, biträdande föreståndare och institutionens prefekt. Till den operativa ledningen finns referensgrupp som består  av representanter från gruppen Partners. Referensgruppen konsulteras minst två gånger per år, företrädelsevis via fysiska möten.

Styrgrupp

       
Micael Thunberg Bitr. universitetslektor   Tf. föreståndare
Martin Rudberg Professor   Bitr. föreståndare
Martin Rantzer Prefekt    
       


 


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-27