Göm menyn

Som aktiv i Brains & Bricks får ni tillgång till ett nätverk, ny kunskap och möjlighet att utveckla er verksamhet. 

Ni medverkar i B2 och de aktiviteter som erbjuds beroende på om ni i huvudsak vill ta del av de resultat och den kunskap som förmedlas via B2, eller om ni vill vara mer aktivt involverade i utvecklingen av centrumbildningens verksamhet. 

Intressenter investerar 0,5 basbelopp och erbjuds att:

 • delta i en årskonferens och tre seminarier/år som erbjuds inom B2
 • få nyhetsbrev 2ggr/år, där resultat från forskning, exjobb, mm, sprids
 • få ta del av information om avslutade projekt 

Partners investerar 1-2 basbelopp* och erbjuds att:  

 • delta i en årskonferens och tre seminarier/år som erbjuds inom B2
 • få nyhetsbrev 2ggr/år, där resultat från forskning, exjobb, mm, sprids
 • få ta del av information om avslutade projekt
 • påverka styrgruppens sammansättning och centrumbildningens inriktning
 • påverka innehåll i specifika (riktade) seminarier och workshops
 • medverka i forskningsprojekt, direkt eller som del i referensgrupp
 • få förhandsinformation om kommande examensarbeten, projektarbeten och därigenom kontakt med nyutbildade studenter
 • Företaget uppmärksammas vid presentationer och kampanjaktiviteter
 • inbjudas till Sällskapet för Expanding Excellence där bidragsgivare i LiU:s nationella finansieringskampanj får tillfälle att träffas och nätverka. 

För mer information kontakta:

Micael Thunberg, tf Föreståndare för B2

E-post: micael.thunberg@liu.se

Tel:  011 36 32 74

 

Beloppet utgår ifrån respektive företags storlek. 1 basbelopp för små och medelstora företag enligt EUs definition (mindre än 250 anställda och omsättning under 50 miljoner Euro). För övriga företag gäller 2 basbelopp. Avtalstiden omfattar två kalenderår. 2018 är basbeloppet 46 500 kr


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-13