Göm menyn

KOmmande aktiviteter 2018

 •  7 Februari, Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga nätverk, samarrangemang mellan Lean Forum Bygg och Brains & Bricks  13.00-13.15
 • 19 April Seminarium och afterwork, Kl. 16-18, Campus Norrköping
 • 13 sep   Seminarium och afterwork, Kl. 16-18, Campus Norrköping
 • 15 nov Årskonferens ca 10-17, med efterföljande aktivitet för Brains & Bricks Partners   

Brains & Bricks aktiviteter 2017

 

 • 31 januari, VICO Roadshow. Samarrangemang mellan VICO och B2 (Anmälan via VICO Software) Kl. 13-16, TP1, Hus Täppan, Campus Norrköping
 • 16 februari; Society Quest, tema Bygglogistik och virtuella byggprocesser  (Anmälan via LiU Relation) Kl .09-15, Östsvenska Handelskammaren, Dalsgatan 1, Norrköping.
 • 27 april; Workshop med temat Hur tar man "tempen" på bygget". Rapid Plant Assesment (RPA) är en metodik för att utvärdera en arbetsplats och kunna hitta förbättringsområden. 12-16, Campus Norrköping.  
 • 14 september; seminarium och afterwork Kl. 16-18, Campus Norrköping
 • 16 november; Årskonferens ca 10-17, med efterföljande aktivitet för Brains & Bricks Partners. För mer information se länken

 

 

Genomförda aktiviteter 2016


 • Torsdag 19 maj: Seminarium 16-18 med efterföljande ”after work”. Tema: Vad kostar logistiken, och vad kostar bristande logistik?
 • Torsdag 15 september: Seminarium 16-18 med efterföljande ”after work”. Tema: Industrialisering av byggprocessen.
 • Torsdag den 15 mars 16-18 med efterföljande ”after work”. Tema ”Bygglogistik i störningskänslig miljö”. 
 • Torsdag 17 november: Årskonferens ca 10:00-17:00, med efterföljande aktivitet för Brains & Bricks Partners

 

Genomförda aktiviteter 2015


 • Torsdag 12 mars: seminarium 16-18 med efterföljande afterwork. Tema: ”Varför lyckas inte bygg med Supply chain management?” 
 • Tisdag 19 maj: Seminarium 11.30-14.00. Tema: "Planering av logistik inom byggbranschen". 
 • Torsdag 24 september kl 16-18 med efterföljande afterwork. Tema: "tredjepartslogistik i byggbranschen- är det något att ha?". 
 • Torsdag 12 november: Årskonferens 10- 17. Tema "Logistik - katalysator för effektivt byggande?". I samband med att Brains & Bricks 2015 firade 10 år genomfördes B2:s första årskonferens den 12 november i Campus Norrköpings lokaler med utsikt över Motala Ström och det gamla industrilandskapet. Konferensen lockade 50 deltagare från 23 olika organisationer som är aktiva inom olika delar av byggandets försörjningskedja.


Sidansvarig: micael.thunberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-16