Göm menyn

 

Program för forskarutbildning

Doktorandtjänster

 

Program Energisystem har antagit civilingenjörer, civilekonomer, samhällsvetare och beteendevetare intresserade av att medverka i forskning kring och utveckling av energisystem i nära samverkan med praktiker inom industri, kommuner och andra sektorer. Forskarskolan syftar till att ge en god grund för de studerande att göra karriär inom näringsliv, universitet och offentlig sektor. De examinerade doktorernas fortsatta yrkeskarriärer har även visat att så blivit fallet.


Efter det sjunde och sista antagningstillfället 2010, när 14 doktorander började, har totalt 86 doktorander antagits och till och med februari 2015 har 66 doktorander examinerats.


Doktoranderna har antagits till och har sin grundtillhörighet vid någon av de samverkande forskningsavdelningarna. Dessutom har de antagits till forskarskolan inom Program Energisystem. Doktoranderna deltar i tvärvetenskapliga projekt i samverkan mellan två eller flera av programmets forskningsavdelningar.

 

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-19