Göm menyn

Tre konsortier

Programmets forskning organiseras i tre olika konsortier med olika fokus på energisystemet: industri, kommuner och regioner samt byggnaden. De olika doktorandprojekten är individuella och knutna till respektive avdelnings kompetensområde. Doktoranderna granskar varandras arbeten och dessa möten mellan olika kompetensområden påverkar det enskilda avhandlingsarbetet till både inriktning och innehåll. Forum för denna tvärvetenskapliga integration är konsortiernas gemensamma aktiviteter i form av seminarier, studiebesök mm. Konsortiernas mer direkta tvärvetenskapliga forskning bedrivs hitintills i de så kallade "tvärprojekten". Det är doktorandprojekt som genomförs under forskarskolans termin 3 och omfattar ett samarbete mellan doktorander inom konsortier. Mer information om varje konsortiums forskning hittar ni på konsortiernas sidor: 

Konsortiet Industriella Energisystem

Kosortiet Lokala och Regionala Energisystem

Konsortiet Byggnader i Energisystem

 

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-12