Göm menyn

Konsortiet Lokala och Regionala Energisystem

Konsortieledare

Jenny Palm, Tema T, LiU

Louise Trygg, avd. för Energisystem, LiTh

Konsortieassistent

Linda Olsson, Energisystem, LiU

 

Problemområde

I lokala och regionala konsortiets forskning diskuteras hur energisystemets komplexitet hanteras för att utforma och utveckla effektiva, socialt och miljömässigt uthålliga lokala och regionala energisystem. Utgångspunkten för vår forskning är att en förändring av energisystemet kräver en förståelse av både teknisk-ekonomiska faktorer och de samhälleliga processer som omger all teknisk förändring. Denna insikt är en viktig grund för konsortiets forskning.

Vårt övergripande forskningsområde kan sammanfattas i följande huvudfråga:

Hur kan lokala och regionala energisystem förändras i riktning mot ökad uthålligt? Vilka strategier bidrar till att förändra lokala och regionala energisystem i riktning mot större effektivitet och uthållighet?

Inom konsortiet fokuserar vi på denna fråga utifrån analyser av aktörers agerande, politiska processer, tekniska, ekonomiska och institutionella villkor.

Doktorandprojekt

Linda Olsson, LiU, Energisystem

Mårten Larsson, KTH

Linnea Eriksson, LiU/Tema T

Martina Wikström, KTH

Engagerade handledare och seniorforskare inom konsortiet

Gotlandbild

Gotlandbild

Gotlandbild
 

Gotlandbild

Gotlandbild


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-26