Göm menyn

Disputerade/Alumner


Här visas vad Program Energisystems doktorer och licentiater arbetar med idag.

 • Amorim, Joakim (examen 2001) Handläggare, SSF
 • Adsten, Monika (examen 2002) Projektansvarig, Elforsk
 • Alm, Maria (examen 2006) Handläggare, Teknikavdelningen, Energimyndigheten
 • Andersson, Eva (examen 2007) Konsult, CIT
 • Backlund, Sandra (examen 2014) Handläggare, Naturvårdsverket 
 • Bartlett, Mike (examen 2002) Forskare, Vattenfall
 • Bengtsson, Cecilia (examen 2004) Energi- och miljöansvarig, Volvo Real Estate Group.
 • Blomqvist (fd Sandberg), Peter (examen 2004) Arise Windpower i Laholm
 • Boork (f.d. Lundh), Magdalena (examen 2009), Forskare, SP
 • Boström, Tobias (examen 2006) Professor, Universitetet i Tromsö
 • Broberg Viklund, Sarah (examen 2015), Forskare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Brogren, Maria (examen 2004) Sveriges Byggindustrier
 • Danestig, Maria (examen 2009) Energistrateg, Norrköpings kommun
 • Djuric Ilic, Danica (examen 2014), Postdoktor, Energisystem, LiU
 • Eidenskog, Maria (examen 2015), Utredare, Tema T, LiU
 • Eriksson, Mikael (examen 2006) Konsult, Vattenfall
 • Fallde, Magdalena (examen 2011) Postdoktor, Tema T, LiU
 • Glad, Wiktoria (examen 2006) Forskarassistent, Tema T, LiU
 • Grahn, Pia (examen 2014) Psykologprogram, Mittuniversitetet
 • Grönkvist, Stefan (examen 2005) Biträdande lektor, Energiprocesser, KTH
 • Gyberg, Per (examen 2003) Universitetslektor, Tema T, LiU
 • Hackl, Roman (examen 2014) Forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Hansson, Anders (examen 2008) Postdoktor, Tema T/Centrum för klimatpolitisk forskning, LiU
 • Hektor, Erik (examen 2008) Senior Researcher, DNV GL
 • Henriksson, Malin (examen 2014). Norrköpings kommun
 • Holmberg, Rurik (examen 2008) Enheten för policyanalys, Energimyndigheten
 • Holmgren, Kristina (examen 2006) Handläggare, Systemanalys, Energimyndigheten
 • Hrelja, Robert (examen 2006) Forskare, VTI
 • Hultman, Martin (examen 2010) Postdoktor, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet
 • Isaksson, Charlotta (examen 2009) Universitetslektor, Högskolan Väst
 • Johansson, Daniella (examen 2013), Projektledare, Energikontor Sydost 
 • Johansson, Maria (examen 2014), Postdoktor, Energisystem, LiU
 • Johnson, Pontus (examen 2002) Professor, Department of Industrial Information and Control Systems, KTH
 • Jonsson, Andreas (examen 2010), Projektledare, Uppsalahem
 • Kall, Ann-Sofie (examen 2011) Postdoktor, TIK, Oslo universitet
 • Karlsson, Magnus (examen 2002) Universitetslektor, Energisystem, LiU
 • Karlsson, Fredrik (examen 2006) Konsult, SWECO
 • Karresand, Helena (examen 2014), Tema T, LiU
 • Kersti Karltorp (examen 2014), Energisystemanalys, Chalmers
 • Kjellingland (fd Bohlin), Henrik (examen 2004)
 • Lind (fd Bryngelsson), Mårten (examen 2009) Konsult, U&W
 • Lindfeldt, Erik (examen 2008) Business strategist, Vattenfall Eldistribution
 • Lindmark, Susanne (examen 2005) Enheten för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten
 • Löfström, Erica (examen 2008) Postdoktor, NTNU
 • Magnusson, Dick (examen 2013). Postdoktor, Tema T, LiU
 • Magnusson, Mimmi (examen 2012), Teknikavdelningen/Kraftenheten, Energimyndigheten
 • Marbe, Åsa (examen 2005) Konsult, Carl Bro
 • Mossberg (fd Jönsson), Johanna (examen 2012) Projektledare, CIT Industriell Energi AB
 • Munkhammar, Joakim (examen 2015) Forskare, Fasta tillståndets fysik, Uppsala Universitet. 
 • Möllersten, Kenneth (examen 2002) Handläggare, Klimatenheten, Energimyndigheten
 • Olsson, Linda (examen 2015) Programkoordinator, Biogas Research Center, LiU
 • Ottosson, Mikael (examen 2011), Universitetslektor, IEI, Företagsekonomi, LiU
 • Palm, Jenny (examen 2004) Professor, Tema T, LiU
 • Persson, Johannes (examen 2014). Konsult, Sweco, Stockholm
 • Persson, Mari-Louise (examen 2006) Energi- och klimatrådgivare i Uppsala kommun
 • Pettersson, Karin (examen 2011) Forskarassistent, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers
 • Rohdin, Patrik (examen 2008). Universitetslektor, Energisystem, LiU
 • Rolfsman, Björn (examen 2003) Konsult, ÅF
 • Saxe, Maria (examen 2008) Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Dalarna
 • Schwabecker, Julia (examen 2015)
 • Sjödin, Jörgen (examen 2003) Handläggare, Systemanalys, Energimyndigheten
 • Svensson, Inger-Lise (examen 2011) Forskare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Thollander, Patrik (examen 2008) Universitetslektor, Energisystem, LiU
 • Trygg, Louise (examen 2006). Biträdande professor, Energisystem, LiU
 • Vidlund, Anna (examen 2007) Fortum Värme
 • Wahlund, Bertil (examen 2003) Projektansvarig, Elforsk
 • Werner, Anna (examen 2007) konsult, ÅF-Infrastruktur
 • Wetterlund, Elisabeth (examen 2012). Biträdande universitetslektor, Energivetenskap, Luleå Tekniska Universitet
 • Widén, Joakim (examen 2010) Forskarassistent, Uppsala universitet
 • Wolf, Anna (examen 2007), Naturskyddsföreningen
 • Åberg, Magnus (examen 2014), forskare, Uppsala universitet
   

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-30