Göm menyn

De ingående forskningsavdelningarna

I Program Energisystem ingår fem olika avdelningar från fyra svenska universitet och högskolor.

Avdelningen för Energisystem, Linköpings Tekniska Högskola

analyserar energianvändning inom t.ex. industri och hushåll ur systemperspektiv och utvecklar tekniska och ekonomiska modeller för energisystem. Modellerna tillämpas på olika systemnivåer, såsom enskilda byggnader och industrier, fjärrvärmesystem och hela Sveriges elförsörjning. Även miljöpåverkan beaktas.

 

Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

är en tvärvetenskaplig avdelning som studerar samspelet mellan teknik och det sociala livet ur tekniska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv. Här studeras hur energisystem formas och förändras, samt hur olika aktörer samverkar i stora sociotekniska system. Vidare finns forskning om energianvändning i vardagen.

 

Fasta tillståndets fysik/Teknikvetenskaper, Uppsala universitet

forskar om elektromagnetiska egenskaper hos olika material, särskilt sådana som används för att utnyttja solenergi. Det handlar bl.a. om solceller, solfångare och energieffektiva fönsterbeläggningar som släpper igenom synligt ljus men inte värme.

 

Avdelningen för Energiprocesser, KTH

forskar om nya processer för el- och värmeproduktion, rökgaskondensering och rökgasrening, samt energiomvandling i massa- och pappersindustrin. Projekten handlar bl.a. om biobränsledrivna gasturbiner och massa- och pappersindustrins energianvändning.

 

Avdelningen för Värmeteknik och maskinlära, Chalmers

arbetar bl.a. med industriella energisystem, särskilt inom skogsindustrin. De undersöker hur energianvändning i industriella processer kan effektiviseras medelst värmeväxling, värmepumpning, kraftvärme eller processförändringar, samt hur miljöpåverkan kan begränsas på ett kostnadseffektivt sätt.

 

 

lProgram Energisystem logga

 

Chalmers logga

 

KTH logga

 

Linköpings universitet logga

 

Uppsala universitet logga


Sidansvarig: sarah.broberg.viklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-23