Göm menyn

Välkommen till en workshop om juridik för lärare!

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö.  Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid?

Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.

Ansvariga: Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare Didacticum, Ann Holmlid, bitr. universitetsdirektör UF, Monika Rissanen, HR-partner (arbetsmiljö) HR-avdelningen, Kristina Karlsson, HR-partner (lika villkor) HR-avdelningen, Jonas Blom, tf chef Studenthälsan, Ulrika Örtenberg, Språkcentrum IKK och Elisabet Permvall, jurist Rättsavdelningen

Tisdagen den 9 april kl. 13.15-16.00 i Didacticums lokaler, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla

Anmälan

 

Kommande workshop i den här serien: 6 maj kl 9-12 

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08