Göm menyn

Ta hjälp av en pedagog!

gruppsamtal1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu finns det möjlighet att diskutera pedagogiska utmaningar, individuellt eller tillsamman med dina kollegor, med hjälp av oss på Didacticum. Det är ett erbjudande till all undervisande personal vid LiU. En halvdag (4 timmar) per termin och avdelning är kostnadsfritt, för mer omfattande engagemang utgår en avgift500 kr/timmen (ingen OH tillkommer). Om du inte hittar det du söker nedan så hör gärna av dig till Gunvor, gunvor.larsson.abbad@liu.se eller Monika, monika.samuelsson@liu.se så försöker vi tillmötesgå dina behov. Vänligen hör av er i god tid innan planerad aktivitet (c:a 1 månad) Välkomna!     

 

Lärande för hållbar utveckling

Att börja handleda studenter i självständiga arbeten

Den formativa handledaren och den summativa examinatorn

Att skriva en kursplan och formulera lärandemål

att komma igång med sin pedagogiska meritportfölj

Bollplank i frågor som rör kursupplägg

Utvecklas i lärarrollen genom auskultation

PBL på Linköpings universitet

Vad är studentcentrerat lärande?

Att öva kritiskt tänkande genom skrivande

nätbaserad utbildning

E-lärande vid ett campusbaserat universitet – kursutveckling och praktiska övningar

Filma en föreläsning – vad går att göra?

 

 

Lärande för hållbar utveckling

Vi hjälper er ta fram lämpliga lärandemål för ett program eller en kurs i ett program relaterat till en hållbar utveckling. Vid behov kan vi stödja er med vanliga begrepp och hur man definierar ämnet och kompetenser, exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter och examinationsmoment. Tänkt målgrupp är kursansvariga och programansvariga. Beroende på era behov kan vi utforma olika sorters workshops eller seminarier.

Kontakt: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se


 

Att börja handleda studenter i självständiga arbeten

En workshop för doktorander och lärare som ska börja handleda studenter i uppsatser eller examensarbete. Vi diskuterar handledarens viktigaste uppgifter, olika pedagogiska förhållningssätt och vanliga problem som kan uppstå. Bör kompletteras med en organisationsspecifik genomgång (fakultet, institution eller avdelning) av de administrativa momenten kring handledning.

Kontakt: Lars Westerberg, lars.Westerberg@liu.se eller Nina Nikku, nina.nikku@liu.se


 

Den formativa handledaren och den summativa examinatorn

En workshop för personalgrupper med både handledar- och examinatorsansvar. Vi tar tillsammans fram vad det innebär att vara handledare respektive examinator och olika pedagogiska grundtankar som ligger bakom. Bra som ingång till en diskussion kring förändringar av examensarbeten.

Kontakt: Lars Westerberg, lars.Westerberg@liu.se eller Nina Nikku, nina.nikku@liu.se


 

Att skriva en kursplan och formulera lärandemål

Ett tillfälle att diskutera vad som är viktigt att tänka på vid utformandet av en kursplan. Passet är tänkt för diskussion med lärare som precis har fått i uppdrag att skriva en ny kursplan/revidera en kursplan, för lärarlag som ska arbeta med revideringar i sina programcurriculum

Kontakt: Elaine Sjögren, elaine.sjogren@liu.se


 

Att komma ingång med sin pedagogiska meritportfölj

En introduktion till vad pedagogisk meritportfölj innebär. Hur kan man dokumentera och samla evidens i sin portfolio för att sedan, utifrån olika syften, välja ut dokument att visa upp för att styrka sin pedagogiska skicklighet inför ansökningar, befordran, utvecklingssamtal etc. Blir du nyfiken? Kontakta mig så kan vi utifrån behov ordna ett möte/workshop.

Kontakt: Elaine Sjögren, elaine.sjogren@liu.se


 

Bollplank i frågor som rör kursupplägg

Behöver du ha någon att bolla pedagogiska idéer och utvecklingstankar med? Jag tar gärna del av dina funderingar och ger konkreta förslag på tänkta kursupplägg och undervisningsmoment.

Kontakt: Erica Byström, erica.bystrom@liu.se


 

Utvecklas i lärarrollen genom auskultation

Vill du utvecklas i din roll som lärare? Vill du ha råd och konkreta tips? Jag besöker din undervisningspraktik (auskulterar), lyssnar och ger dig återkoppling som kan bidra till att du utvecklas i din roll som pedagog.

Kontakt: Erica Byström, erica.bystrom@liu.se


 

PBL på Linköpings universitet

I mitt uppdrag som koordinator för PBL vore det intressant och givande att få ta del av den PBL-undervisning som finns på universitets olika institutioner, program och kurser. Hör därför gärna av er om ni vill utbyta och dela erfarenheter med mig. Kanske tillsammans ordna en workshop, temadag eller föreläsning för programmets lärare?

Kontakt: Ann-Charlotte Münger, ann-charlotte.munger@liu.se


 

Vad är studentcentrerat lärande?

En introduktion till grunderna i studentcentrerat lärande, med praktiska tillämpningar.

Kontakt: Per Sandén, per.sanden@liu.se


 

Nätbaserad utbildning?

Är du intresserad att arbeta med Nätbaserad utbildning? En presentation och erfarenheter av att genomföra Nätbaserat utbildning.

Kontakt: Mats Olsson, mats.olsson@liu.se


 

E-lärande vid ett campusbaserat universitet – kursutveckling och praktiska övningar

Ta hjälp av en IKT-pedagog för att ta fram förslag på kursutveckling där ämnet, pedagogiken och IKT ska ge möjligheten att skapa en användbar mix av digitala och analoga lärmoment. Vilka olika typer av lärstilar går att bemöta? Vilka multimodala verktyg går att använda och hur skapar en interaktion med hjälp av en digital dimension?
Både diskussion och idéarbete samt praktiskt arbete i att själv ta fram material till en kurs.

Kontakt: Anna F Söderström (samordnare för IKT-pedagogerna vid Didacticum) iktstudion@liu.se


 

Filma en föreläsning – vad går att göra?

Vi går igenom olika typer av filmade föreläsningar, funderar över vilken typ av produktion som är genomförbar inom ramen för just din kurs och vilka olika alternativ det finns. Det blir stort fokus på praktiska övningar men även inslag om flipped classroom som pedagogisk modell och upphovsrättlicensen Creative commons för att underlätta möjligheten att använda bild, ljud och video i sitt material. VI går även igenom hur en kan skapa en pedagogisk struktur med hjälp av manus, spellistor, kategorisering för att få materialet att fungera i en lärplattform och tillsammans med andra lärmoment.
I detta ingår praktiska övningar inom presentationsteknik, ljudinspelning, export och redigering av film i presentationsprogram samt skärminspelning.

Kontakt: Anna F Söderström (samordnare för IKT-pedagogerna vid Didacticum) iktstudion@liu.se


 

 

kontakt

Föreståndare
Gunvor Larsson Torstensdotter
Tel 013-28 47 27
gunvor.larsson.torstensdotter@liu.se


Biträdande föreståndare
Peter Dalenius
Tel 013-28 14 27 peter.dalenius@liu.se


Samordnare
Monika Samuelsson
Tel 013-28 6655
monika.samuelsson@liu.se


Besöksadress
Hus Galaxen (G-huset), Ingång 81, Campus Valla
Karta

Postadress
Didacticum
Linköpings universitet
581 83 Linköping


Didacticums verksamhetsberättelse

VB 2018


Didacticums styrelseprotokoll

Protokoll 2_2019

Protokoll1_2019


 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06