Göm menyn

Seminarieserie Lärande för hållbar utveckling 2019

Höstterminen (teman och anmälan publiceras senare)

Måndagen den 26 augusti kl. 13.15-16.00

Måndagen den 30 september 13.15-16.00

Måndagen den 21 okotober 13.15-16.00

Måndagen den 18 november 13.15-16.00

On request, we can hold seminars in English

 

Seminarium 1: Lärande för hållbar utveckling – vad är det?

Torsdagen den 17 januari kl. 13.15-16.00 i Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla

Seminariet fokuserar begreppet hållbar utveckling och dess relation till lärande. Vi diskuterar olika kunskapsdomäner och kompetenser som forskningen inom lärande för hållbar utveckling har visat vara nödvändiga för att människor ska kunna bidra till hållbar utveckling och hur dessa kan integreras i våra utbildningar och kurser. Anmäl dig här senast 7 januari

 

Seminarium 2: Läraktiviteter för hållbar utveckling

TORSDAGEN DEN 28 februari KL. 13.15-16.00 I DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA

Seminariet fokuserar hur man som universitetslärare i klassrummet kan integrera lärande för en hållbar utveckling utifrån såväl ett student- som lärarperspektiv. Detta görs med utgångspunkt i ett flertal olika läraktiviteter som diskuteras i förhållande till de olika hållbarhetskompetenser som introducerades vid seminarium 1. Anmäl dig här senast 14 februari

 

Seminarium 3: Styrning för lärande för hållbar utveckling

TORSDAGEN DEN 28 mars (prel datum) KL. 13.15-16.00 I DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA

Seminariet fokuserar frågan om styrning för lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i den tematiska utvärdering av svenska lärosätens arbete med detta som Universitetskanslerämbetet genomförde 2017. Inbjudna gäster från lärosäten som fick godkänt i UKÄ’s utvärdering berättar om hur de har jobbat med styrning för att integrera lärande för hållbar utveckling på sina lärosäten. Anmäl dig här senast 14 mars

 

Seminarium 4: Den affektiva kunskapsdomänen och lärande för hållbar utveckling

TORSDAGEN DEN 9 maj KL. 13.15-16.00 I DIDACTICUMS LOKALER, HUS G, INGÅNG 81, PLAN 2, CAMPUS VALLA

Seminariet fokuserar attityder och värderingar kring hållbar utveckling och deras koppling till högre utbildning. Genom tester, workshops och diskussioner får deltagarna möjlighet att reflektera kring hur deras egna attityder och värderingar kring hållbar utveckling påverkar dem såväl privat som i deras roll som universitetslärare. Anmäl dig här senast 25 april

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se och Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-11