Göm menyn

Seminarier/Workshops

I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.

 

våren 2018

Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om
den fortsatta ökningen av plagieringsärenden

Tisdagen den 6 mars kl. 13-15 i Didacticums lokaler hus Galaxen, ingång 81, Campus valla

  • Urkund besöker LiU
  • Vad händer inom plagieringsområdet?
  • Hur kan vi hjälpa studenterna?
  • Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv
  • Vi kommer också att få färsk information om plagieringsläget på LiU av Disciplinnämnden

Program

Anmälan

 


Workshop i färdighetsträning 18:e april

Välkommen till workshop i färdighetsträning. Vi bearbetar gemensamt tre moment från olika utbildningsprogram utifrån olika aspekter, t.ex. studentcentrerat lärande. Workshopen arrangeras av Clinicum i samverkan med Didacticum.
Sista anmälningsdag: 2018-04-03

Kl 13:15 - 16:30
Plats: Didacticum, G-huset Valla

Program

Anmälan


LiU:s pedagogikdagar 2018: 13-14 mars

 

 

 

Tidigare Seminarier/workshops

14 april 2016 kl. 09:15-12:00 Hållbar utveckling är väl bra men passar det i mina kurser?


16 november 2016, kl. 13.15-16.30 ”Hållbar utveckling vid ingenjörsprogram: erfarenhetsutbyte med Chalmers och KTH”, Ulrika Lundqvist, Chalmers och Jon-Erik Dahlin, KTH - läs mer här


29 september 2016, kl. 13.15-16:00 - ”Att föra och skriva pedagogisk meritportfölj”, Elaine Sjögren - läs mer här


16 november kl. 13.15-15, "Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen"

Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga.
Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 20 13:13:59 CET 2018