Göm menyn

Seminarier och workshops

Seminarier och workshops är ett komplement till våra längre, högskolepedagogiska kurser. Saknar du något tema, skulle du vilja beställa en repris av något koncept till din avdelning, har du förslag på externa gäster som skulle vara av intresse för fler. Kontakta monika.samuelsson@liu.se eller ta del av vilka erbjudanden som finns under Ta hjälp av en pedagog.

Tema Lärande för hållbar utveckling

undp

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Globala Målen enligt UNDP (http://www.globalamalen.se)

Seminarieserie om lärande för hållbar utveckling våren 2019

Vi följer upp höstens seminarieserie med ännu en omgång under våren 2019.

Mer information, anmälan och tider: Läs mer här


Tema IKT och lärande

Inom ramen för IKT, e-lärande och digitalisering i relation till lärande erbjuder IKT-pedagogerna en serie workshops. Det finns både workshops med fokus på idéutveckling samt praktiskt utövande. För frågor om detta arbete med IKT och lärande i fokus - kontakta gärna anna.soderstrom@liu.se, IKT-pedagog och samordnare.  

 

VETENSKAPLIG ANIMATION - WORKSHOP 21 FEBRUARI 2019

vetenskaplig animation

Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Stina Hellberg håller workshop om möjligheterna att skapa egna animationer till sina presentationer. 

Läs mer här om denna workshop

 

 

 

 

VETENSKAPLIG ILLUSTRATION - WORKSHOP 4, 19 OCH 27 MARS 2019

illustration

IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Vilka verktyg behövs och hur går en till väga?

 

Läs mer här om denna workshop.

 

 

DIGITALT BERÄTTANDE - WORKSHOPSERIE Februari - Maj

storyboardEn serie workshops som går ut på att hitta din pedagogiska idé, skapa manus enligt storyboard-teknik, prova på produktion av en digital berättelse, för att sedan kunna utvärdera och använda i din undervisningskontext. Du utgår antingen från befintligt stoff, eller blir tilldelad ett uppdrag att gestalta utifrån givna ramar. Delar av workshopserien sker online, men det sker även ett antal träffar.

 

För att kunna delta vid en av de fysiska träffarna behöver du ha tagit del av och bearbetat det material som finns tillgängligt online. 

Ansvarig: Anna F Söderström, mer info kommer inom kort. Läs mer om detta koncept i bloggen

 

Film som pedagogiskt verktyg - erfarenheter från liu

videoredigering

Hur kan en använda film som pedagogiskt verktyg? IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Sofie Abrahamsson delar med sig av erfarenheter från medicinska fakulteten och Svenska för utländska studenter och anställda.

Tider kommer inom kort, det går även att beställa denna workshop till en avdelning/arbetsgrupp. En kort presentation av denna workshop sker även vid LiU IT Utbildningsdag för undervisande personal på campus US 5/3.

 

Läs mer här.

 

Pedagogik online - seminarium

Allt fler vid LiU ger hela, eller delar av kurser på distans. Vad kan vi lära oss av de erfarenheter som finns? Hur kan en tänka vid val av lärandeaktiviteter för att skapa interaktion och underlätta studenternas kommunikation? Hur designar du ett kursrum i Lisam och vilka digitala verktyg kan en använda?

Anmäl gärna intresse redan nu, datum kommer: iktstudion@liu.se

 

Pedagogiskt perspektiv på Zoom

Att använda sig av videokonferensverktyg i kurser blir allt vanligare, särskilt med tanke på att allt fler moment i kurser ges helt eller delvis online. Erfarenheter och diskussion kring webinars med hjälp av verktyget Zoom delas i denna workshop och är en fristående fortsättning på seminariet om pedagogik online. 

Anmäl gärna intresse redan nu, planerad till VT2019: iktstudion@liu.se

 

PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER MED LISAM

Baserat på erfarenheter från sina kurser visar IKT-pedagogerna Mikael Axin och Lina Roth på Lisamfunktioner som kan öka studentaktiviteten på dina kurser samtidigt som du kan spara tid.

Denna workshop kommer erbjudas som en del av en webbutbildning under 2019.

Läs mer här om tidigare tillfällen. 

 

Tema student

 

Vad vet vi som undervisande personal om de studenter vi möter och deras förutsättningar att lära? Vad påverkar dem och deras motivation till att lära? Vad innebär egentligen studentcentrerat lärande? Inom det här temat tar vi upp olika infallsvinklar där just studenten är i centrum. 

Workshopserie om studenter med behovsvariation

Läs mer om detta och anmäl dig:

Tider för våren 2019: 5 mars kl. 13-16, 9 april kl. 13-16, 6 maj kl 9-12 

 

Tema Pedagogisk utveckling inom högre utbildning

 

Mer information kommer inom kort. Ta gärna del av vårt erbjudande Ta hjälp av en pedagog under tiden. 

 

 

 

Tidigare Seminarier/workshops

 


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 15 14:13:51 CET 2019