Göm menyn

Välkommen till vår sida med seminarier och workshops!

Workshop om studenter med behovsvariation

måndagen den 19 november kl 13.15-15.00, sal G32, hus G, ingång 81 plan 3, campus valla

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö.  Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Läs mer och anmäl dig här senast 15 november

 

Seminarieserie om lärande för hållbar utveckling på Didacticum hösten 2018

 

torsdagen den 22 november kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser? Läs mer och anmäl dig här senast 7 november

 

måndagen den 10 december kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling? Läs mer och anmäl dig här senast 26 novmeber

 

Tema IKT och lärande - workshopserie läsåret 18/19

Information om workshopserien i PDF-format. Printa gärna ut och sätt upp i ditt fikarum eller dela den digitalt med kollegor som kan tänkas vara intresserade.

Samordnare IKT-pedagogerna vid Didacticum: Anna F Söderström

Har du frågor: iktstudion@liu.se eller vill beställa en skräddarsydd workshop kring dessa teman, hör av dig!

 

Film som pedagogiskt verktyg - erfarenheter från liu, 15 november kl 10:15-12:00, kombisalen, didacticum, hus g

videoredigering

Hur kan en använda film som pedagogiskt verktyg? IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Sofie Abrahamsson delar med sig av erfarenheter från medicinska fakulteten och Svenska för utländska studenter och anställda.

Anmäl dig via mail: iktstudion@liu.se

Läs mer här.

 

 

Lisam Workshop - Make it more Engaging and Convenient december 7, kl 13:15-15:00, house c, s41, valla

LisamALC

This workshop offers the opportunity to share our experiences from the Lisam platform and more specifically - how to use it more effectively towards students, by making it interactive and handy.

The workshop will take place in Active Learning Classroom (S41, house C).

Responsible teacher: Hossein Nadali Najafabadi

Please enroll to this workshop with an email to: iktstudion@liu.se

More information about this event.

 

Kommande workshops

 

Pedagogik online - seminarium

Allt fler vid LiU ger hela, eller delar av kurser på distans. Vad kan vi lära oss av de erfarenheter som finns? Hur kan en tänka vid val av lärandeaktiviteter för att skapa interaktion och underlätta studenternas kommunikation? Hur designar du ett kursrum i Lisam och vilka digitala verktyg kan en använda?

Anmäl gärna intresse redan nu, datum kommer inom kort: iktstudion@liu.se

 

Pedagogiskt perspektiv på Zoom

Att använda sig av videokonferensverktyg i kurser blir allt vanligare, särskilt med tanke på att allt fler moment i kurser ges helt eller delvis online. Erfarenheter och diskussion kring webinars med hjälp av verktyget Zoom delas i denna workshop och är en fristående fortsättning på seminariet om pedagogik online. 

Anmäl gärna intresse redan nu, planerad till VT2019: iktstudion@liu.se

 

VETENSKAPLIG ILLUSTRATION - WORKSHOP 4, 19 och 27 mars 2019

illustration

IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Vilka verktyg behövs och hur går en till väga?

Läs mer här om denna workshop.

 

 

 

PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER MED LISAM

lisam3

Baserat på erfarenheter från sina kurser visar IKT-pedagogerna Mikael Axin och Lina Roth på Lisamfunktioner som kan öka studentaktiviteten på dina kurser samtidigt som du kan spara tid.

Ta gärna med egen dator!

 

Läs mer här.

 

 

Har du frågor: iktstudion@liu.se eller vill beställa en skräddarsydd workshop kring dessa teman, hör av dig!

 

Tidigare Seminarier/workshops

6 mars kl. 13-16 samt 26 april 2018

Didacticum och biblioteket bjuder in till en halvdag om
den fortsatta ökningen av plagieringsärenden

  • Urkund besöker LiU
  • Vad händer inom plagieringsområdet?
  • Hur kan vi hjälpa studenterna?
  • Kom och lyssna på föreläsare som diskuterar plagiering ur olika perspektiv
  • Vi kommer också att få färsk information om plagieringsläget på LiU av Disciplinnämnden

Program


18 april 2018 Workshop i färdighetsträning

Välkommen till workshop i färdighetsträning. Vi bearbetar gemensamt tre moment från olika utbildningsprogram utifrån olika aspekter, t.ex. studentcentrerat lärande. Workshopen arrangeras av Clinicum i samverkan med Didacticum.
Sista anmälningsdag: 2018-04-03

Kl 13:15 - 16:30
Plats: Didacticum, G-huset Valla

Program


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 31 13:42:31 CET 2018