Göm menyn

Seminarier och workshops

Seminarier och workshops är ett komplement till våra längre, högskolepedagogiska kurser. Saknar du något tema, skulle du vilja beställa en repris av något koncept till din avdelning, har du förslag på externa gäster som skulle vara av intresse för fler. Kontakta monika.samuelsson@liu.se eller ta del av vilka erbjudanden som finns under Ta hjälp av en pedagog.

Tema Lärande för hållbar utveckling

undp

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Globala Målen enligt UNDP (http://www.globalamalen.se)

Seminarieserie om lärande för hållbar utveckling våren 2019

Vi följer upp höstens seminarieserie med ännu en omgång under våren 2019.

Mer information, anmälan och tider: Läs mer här


Tema IKT och lärande

Inom ramen för IKT, e-lärande och digitalisering i relation till lärande erbjuder IKT-pedagogerna en serie workshops. Det finns både workshops med fokus på idéutveckling samt praktiskt utövande. För frågor om detta arbete med IKT och lärande i fokus - kontakta gärna anna.soderstrom@liu.se, IKT-pedagog och samordnare.  

 

VETENSKAPLIG ILLUSTRATION - WORKSHOP våren 2019

Att presentera ditt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation.

illustration

IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer. Alla med intresse för pedagogiska presentationer och visuell kommunikation är välkomna!

 

Läs mer här om denna workshop.

 

 

 

DIGITALT BERÄTTANDE - WORKSHOPSERIE Februari - Maj

storyboardEn serie workshops som går ut på att hitta din pedagogiska idé, skapa manus enligt storyboard-teknik, prova på produktion av en digital berättelse, för att sedan kunna utvärdera och använda i din undervisningskontext. Du utgår antingen från befintligt stoff, eller blir tilldelad ett uppdrag att gestalta utifrån givna ramar. Delar av workshopserien sker online, men det sker även ett antal träffar.

För att kunna delta vid en av de fysiska träffarna behöver du ha tagit del av och bearbetat det material som finns tillgängligt online. 

Ansvarig: Anna F Söderström, mer info kommer inom kort. Läs mer om detta koncept i bloggen

 

Film som pedagogiskt verktyg - erfarenheter från liu

videoredigering

Hur kan en använda film som pedagogiskt verktyg? IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Sofie Abrahamsson delar med sig av erfarenheter från medicinska fakulteten och Svenska för utländska studenter och anställda.

Tider kommer inom kort, det går även att beställa denna workshop till en avdelning/arbetsgrupp. En kort presentation av denna workshop sker även vid LiU IT Utbildningsdag för undervisande personal på campus US 5/3.

Läs mer här.

 

pedagogik on line - seminarium

Allt fler vid LiU ger hela, eller delar av kurser på distans. Vad kan vi lära oss av de erfarenheter som finns? Hur kan en tänka vid val av lärandeaktiviteter för att skapa interaktion och underlätta studenternas kommunikation? Hur designar du ett kursrum i Lisam och vilka digitala verktyg kan en använda?

Anmäl gärna intresse redan nu, datum kommer: iktstudion@liu.se 

 

Pedagogiskt perspektiv på Zoom

Att använda sig av videokonferensverktyg i kurser blir allt vanligare, särskilt med tanke på att allt fler moment i kurser ges helt eller delvis online. Erfarenheter och diskussion kring webinars med hjälp av verktyget Zoom delas i denna workshop och är en fristående fortsättning på seminariet om pedagogik online. 

Anmäl gärna intresse redan nu, planerad till VT2019: iktstudion@liu.se 

 

PEDAGOGISKA MÖJLIGHETER MED LISAM

Baserat på erfarenheter från sina kurser visar IKT-pedagogerna Mikael Axin och Lina Roth på Lisamfunktioner som kan öka studentaktiviteten på dina kurser samtidigt som du kan spara tid.

Denna workshop kommer erbjudas som en del av en webbutbildning under 2019.

Läs mer här om tidigare tillfällen.

 

Workshop om juridik för lärare

Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.

9 april kl. 13-16 läs mer här

 

Tema Pedagogisk utveckling inom högre utbildning

workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i pbl

tankar inför basgruppMedicinska fakulteten har sedan länge haft ett system för vinjetter, EDIT, och detta har nu uppdaterats och förts in i en Lisamliknande miljö. I och med detta skulle vi på Didacticum vilja slå ett slag för vinjettkonstruktion. Vi erbjuder två tillfällen under våren då vi tillsammans arbetar med att arbeta om/konstruera nya vinjetter. Läs mer här

 

Workshop om färdighetsträning - Reflektion, Reflektion, Reflektion

Kom och reflektera om lärande, träffa pedagoger och simuleringspedagoger som delar ditt intresse av undervisning av praktiska färdigheter!

20 mars 2019 - Läs mer här

 

Mer information kommer inom kort. Ta gärna del av vårt erbjudande Ta hjälp av en pedagog under tiden. 

 

 

 

Tidigare Seminarier/workshops

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 20 16:37:50 CET 2019