Göm menyn

How toAnalogt blir digitalt

Aktiviteterna nedan är strukturerade utifrån Diana Laurillards tabell Types of learning and the different types of Conventional and Digital Learning Technologies that serve them  s. 96 ur Teaching as a design science - Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology, men här sätts aktiviteterna även i relation till vad som går att göra och hur du gör det med de digitala verktyg som finns vid LiU.

Inhämta kunskap - digital innehållsproduktion och distribution

exempelvis instruktioner, demonstrationer, föreläsningar, läsa kurslitteratur

Detta steget är det första i att gå från analoga till digitala aktiviteter. För att stötta inhämtandet av kunskap behöver du använda verktyg för digital innehållsproduktion. Vid LiU går det att använda LISAM, Zoom, Teams, Stream* och PowerPoint. Det arbete som görs i det här steget utgör även grunden för en vidareutveckling av läraktiviteterna som presenteras i efterföljande steg. 

*Mer information om Stream kommer under hösten då den ersätter Video-appen i LISAM.

För mer avancerad redigering finns Camtasia, som är förknippad med en licenskostnad. Programmet finns installerat i LiU:s inspelningsrum och det går att beställa utbildningar i programmet via IT-utbildningar.

Har du tröttnat på hemmakontoret som studio finns det även inspelningsrum och distansutrustade föreläsningssalar att boka.  

Lärresurser för självstudier - digital innehållsproduktion med ett pedagogiskt tänk

Powerpoint med berättarröst, guide

Ladda upp film på LISAM, guide för klassiska och moderna kursrum

Filma med mobilen, guide

Gör en skärminspelning, guide

Skärminspelning med Microsoft Stream, guide

Kombinera tavla, pappersanteckningar och Zoom, guide från KTH

Skärminspelning och videoredigering med Camtasia, blogginlägg inklusive guide

Lokaler för produktion av digitalt innehåll

Inspelningsrum på US, Valla och Norrköping (Office 365, Audacity och Camtasia finns installerat)

Distansutrustade föreläsningssalar på US, Valla och Norrköping.

Drop-in i Zoom Pedagogisk digital kompetens - undervisa online

Bemannas måndagar av en it-utbildare tillsammans med en pedagogisk utvecklare från Didacticum. 


Undersöka inhämtad kunskap - mötas och interagera online

exempelvis handledning, diskussioner, brainstorming och möten

Utgångsläge: Digitalt innehåll finns tillgängligt och ska vara utgångspunkt för läraktiviteter där möten, diskussioner och interaktion är centrala.

Lärresurser för självstudier

Onlinemöten och arbeta på distans - guide från IT-avdelningen.

Att mötas i ett videomöte - Zoom eller Teams?

Mötas, chatta och skapa aviseringar i Teams, guider

Drop-in i Zoom Pedagogisk digital kompetens - undervisa online

Bemannas måndagar av en it-utbildare tillsammans med en pedagogisk utvecklare från Didacticum.

 


Öva och praktisera - sätta kunskapen på prov med stöd av digitala verktyg

exempelvis test, quiz, rollspel

För att ställa frågor utifrån det digitala innehåll som gjorts tillgängligt går det att använda funktioner i LISAM, Zoom och Forms. I Zoom är det enkla "polls", medan LISAM och Forms möjliggör mer komplexa test och undersökningar. Till detta har även Mentimeter blivit en godkänd molntjänst (riktlinjer för att använda Mentimeter) men är förknippad med en licenskostnad för den som vill använda det med full funktionalitet.

 

Lärresurser för självstudier

LISAM manual för funktionen Test

LISAM manual för funktionen Undersökningar

Kategori Forms ur Värt att veta-bloggen

Kom igång med Mentimeter, guide

Drop-in i Zoom Pedagogisk digital kompetens - undervisa online

Bemannas måndagar av en it-utbildare tillsammans med en pedagogisk utvecklare från Didacticum.

 


Formulera och presentera - utforma digitalt material och redovisa för andra 

exempelvis seminarier, redovisning, skriva

Med hjälp av funktioner i LISAM, Zoom, Teams och Office365 går det att skapa gruppindelningar, redovisningar och inlämningar digitalt. Använd gärna möjligheten att studenterna själva använder sig av t ex spela in ljudspår till en PowerPoint om inte en presentation kan ske live (synkront). 

Lärresurser för självstudier

Hur du använder PowerPoints föredragshållarvy i Zoom, guide i Värt att veta-bloggen

Getting started with Video-Breakout-Rooms, guide via Zoom:s sida

Förpopulera deltagare i Breakout-rooms i Zoom, guide i Värt att veta-bloggen

Skapa en Sway-presentation, guide i Värt att veta-bloggen

Manualer för lärare, LISAM (inlämningar, m.m.)

Drop-in i Zoom Pedagogisk digital kompetens - undervisa online

Bemannas måndagar av en it-utbildare tillsammans med en pedagogisk utvecklare från Didacticum.

 


Diskutera, bearbeta och kollaborera tillsammans med andra

exempelvis grupp- och projektarbeten, peer-to-peer-review, gruppinlämningar, fördjupat idéarbete, kurswiki 

För att uppnå en hållbar struktur för den här typen av aktiviteter är det viktigt att hitta en bra kombination av tillgängliga it-verktyg. De funktioner som ger möjlighet till både live (synkront) eller asynkront (oberoende av tid/rum) samarbete är TEAMS, gruppinlämningar i LISAM, samarbetsyta i LISAM. Zoom går också att använda, men fördelen med TEAMS som plattform är att material går att spara över tid och det går att kommentera via chat och/eller ha videosamtal samt att den under hösten blir en ännu tydligare del av kursrummen i LISAM. Ett användbart verktyg i det här sammanhanget kan även vara wikis, där det både finns möjlighet att använda det verktyg som finns i Teams men även Ta hjälp av en pedagog om du vill veta mer om Wikipedia.

  

Lärresurser för självstudier

Använda Teams med studenter, guide i Värt att veta-bloggen

Lägga till och använda en wiki-flik i Teams, Microsofts egen guide

Wikis - Teaching guide, Vanderbilt University Center for Teaching (ENG)

Drop-in i Zoom Pedagogisk digital kompetens - undervisa online

Bemannas måndagar av en it-utbildare tillsammans med en pedagogisk utvecklare från Didacticum.

 


 

 

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-24