Göm menyn

CUL-rapporter

Nr 1 Silén, C., Hård af Segerstad, H. (Red.) (2001) Texter om PBL – texter, praktik, reflektioner. ISBN 91-7373-104-8. Texter om PBL som pdf-fil

Nr 2 Hult, H. (2001) Forskningsprocessen som metafor för undervisningen. ISBN 91-7373-112-9. Forskningsprocessen som metafor för undervisningen som pdf-fil 

Nr 3 Hult, H. (Red) (2001) Process och produkt. ISBN 91-7373-205-9. Process och produkt som pdf-fil

Nr 4 Hult, H. (Red) (2002) Bredd och djup. ISBN 91-7373-462-4. Bredd och djup som pdf-fil

Nr 5 Engström, M, Haraldsson, A, Mattsson, T, Salminen-Karlsson, M. (2003) Studenter genusgranskar sin utbildning. Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid Liniköpings universitet. ISBN CUL-7373-678-3. Studenter genusgranskar sin utbildning som pdf-fil

Nr 6 Hult, Å, Hult, H. (2003) Att fuska och plagiera - Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva? ISBN CUL-7373-779. Att fuska och plagiera som pdf-fil

Nr 7 Fyrenius, A, Silén, C (Red.) (2003) Utgångspunkter för basgruppsarbete i PBL. ISBN 91-7373-708-0. Utgångspunkter för basgruppsarbete i PBL som pdf-fil

Nr 8 Hult, H. (Red) (2003) Från målbeskrivning till kunskapskontroll. 7:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 20 november 2003. Från målbeskrivning till kunskapskontroll som pdf-fil

Nr 9 Bjuremark, A. (Red) (2004) Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisning vid LiU - några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik. Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisning vid LiU ... som pdf-fil

Nr 10 Hård af Segerstad, H. (Red) (2006) Nya villkor för lärande och undervisning. 9:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005. Nya villkor för lärande och undervisning som pdf-fil

Nr 11 Perselli Katrin, Gustafsson Åman Kajsa (2006) Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet. Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet som pdf-fil

Nr 12 Pedagogiska utmaningar i tiden - 10:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006 ISBN 978-91-85715-42-8 Pedagogiska utmaningar i tiden som pdf-fil

Nr 13 Anna Bjuremark (red): Variation på temat examination - En rapport från Grundutbildningsdag och Rundabordssamtal vid LiU 2007. Variation på temat examination som pdf-fil

Nr 14 Elinor Edvardsson Stiwne (red): Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU? En rapport från CUL-dagen 11 december 2008. Ett år med Bologna - Vad har hänt vid LiU? som pdf-fil

Nr 15 Anna Bjuremark (red): Att bedöma och sätta betyg - En utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkade vid LiU, 11 mars 2010. Att bedöma och sätta betyg som pdf-fil

Nr 16 Elinor Edvardsson Stiwne (red): Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling. En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011. Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling som pdf fil

Nr 17 Björn Lindenmo: Att besökas varandras undervisning - om auskultationer som utvecklingsmöjlighet i högskolan. PDF-fil.

Nr 18 Anna Bjuremark & Ann-Sofie Bergeling (red): När mästaren tar ett steg tillbaka - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Carl-Malmsten Furniture Studies. PDF-fil

Nr 19 Madelaine Johansson: Högskolepedagogik och examination - universitetsläraruppdragets janusansikte. PDF-fil.

Rapporterna kan beställas från CUL.

CUP:s rapportserie

Nr 1 Hult, H. (1998) Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens roll inom högre utbildning ISBN 91-7219-268-2 -872-9. Examinationen och lärandet som pdf-fil

Nr 2 Hård af Segerstad, H. (Red) I Teori och Praktik 2:a universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 1998. ISBN 91-7219-357-3.

Nr 3 Näslund, J. (1999) Uppsatshandledning Många frågor och några svar. ISBN 91-7219-416-2. Uppsatshandledning som pdf-fil

Nr 4 Hård af Segerstad, H., Silén, C. (Red.) (1999). Handledning av lärprocesser ISBN 91-7219-490-1.

Nr 5 Hård af Segerstad, H. (Red.) Här och Nu! 3:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 1999. ISBN 91-7219-625-4
Nr 6 Hult, H. (2000) Laborationen – myt och verklighet En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning. ISBN 91-7219-687-4. Laborationen - myt och verklighet som pdf-fil

Nr 7 Hult, H. (Red.) (2000). Undervisning och lärande 4:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet. ISBN 91-7219 Undervisning och lärande som pdf-fil


Sidansvarig: info@cul.org.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-17