Göm menyn

Pedagogiska utvecklingsmedel

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande vid Linköpings universitet utlyser rektor via Didacticum sökbara utvecklingsmedel.

Utlysningen är en av flera aktiviteter kopplade till det prioriterade vägvalet att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer som återfinns i LiU:s verksamhetsplan för det aktuella året.  

Begreppet e-lärande sammanfattar pedagogiska praktiker där digital teknik används som verktyg för att förbättra kommunikation och interaktion i lärprocesser, uppmuntra nya sätt att förstå och utveckla lärande eller öka tillgängligheten till utbildning.

Pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande 2020


Med anledning av det distansläge som LiU initierat till följd av coronapandemin flyttas deadline för att ansöka om pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande fram till fredag 28 augusti. Bedömningskriterierna är oförändrade, men förlängningen öppnar upp för projekt som syftar till att nyttja erfarenheter från den hastiga omställningen till distansläge för att skapa långsiktigt hållbar och högkvalitativ pedagogisk verksamhet.
(Uppdatering 2020-04-21)


Det totala sökbara beloppet varierar från år till år, men både stora och mindre projekt är välkomna. 2020 års utlysning annonseras senast den 1 mars, här på sidan samt i nyhetsbrev och via institutionernas mejllistor.

Det högsta sökbara beloppet för ett enskilt projekt är 250 tkr. Även mindre projekt välkomnas. Totalt kommer maximalt 2 000 tkr att delas ut.

Ansökan ska avse att utveckla utbildningars innehåll, arbetsformer eller tillgänglighet och bedöms utifrån följande kriterier:

  1. Projektet är pedagogiskt nytänkande i förhållande till den egna miljön.
  2. Projektet har ett tydligt fokus på utveckling av e-lärande som innehåll och/eller form.
  3. Projektet bidrar till utveckling av den aktuella pedagogiska verksamheten.
  4. Projektet har visad relevans för andra undervisningsmiljöer inom LiU.
  5. Projektet kan genomföras inom givna ramar.

Läs utlysningen i sin helhet (PDF) (uppdaterad 2020-04-21)

Ansökan

Vad händer sedan?

(OBS nya datum, uppdaterat 2020-04-21)

Ansökningarna bedöms av en bedömargrupp utsedd av Didacticums styrelse som lämnar underlag för rektors beslut.

Medlen ställs till förfogande från november 2020 och förväntas vara förbrukade senast 30 september 2021.

Projektet redovisas genom en slutrapport som skickas in till: monika.samuelsson@liu.se senast 31 mars 2022, samt genom presentation på LiU:s pedagogikdagar.

Tidigare pedagogiska utvecklingsmedel

Projekten som beviljades medel 2014

Slutrapportering av projekten som beviljades medel 2014

Projekten som beviljades medel 2015

Slutrapportering av projekten som beviljades medel 2015

Projekten som beviljades medel 2019

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-21