Göm menyn

Lärande för hållbar utveckling

Här hittar du verktyg och stöd för ditt arbete med undervisning på temat hållbar utveckling.

Informationen riktar sig till dig som är anställd eller student vid Linköpings universitet och vill lära dig mer om vad vi menar med begreppet hållbar utveckling och dess relation till våra utbildningar vid Linköpings universitet.

Har du frågor - kontakta ola.leifler@liu.se eller cecilia.enberg@liu.se.

Information på sidan

(klicka på aktuell punkt i listan om du vill hoppa ner till det avsnittet)


Hållbar utveckling – En översikt

De globala målen inom Agenda 2030

Introduktion till begreppet Anthropocene (inbäddad nedan)

 

Anthropocene.info 

Heinberg, R. (2010) The Post Carbon Reader: Managing the 21st Century’s Sustainabilty Crises, chapter  What is sustainability? Watershed Media.

 

TEDTalks Playlist on the Anthropocene

 

TEDTalk Johan Rockström: 5 transformational policies for a prosperous and sustainable world

 

Podden Målmedvetenskap - forskare från Göteborgs universitet och Chalmers pratar i en samtalsstafett om FN:s globala mål för hållbar utveckling ur ett vetenskapligt perspektiv.


 

Hållbar utveckling - översiktliga vetenskapliga artiklar

Rockström, J. et al. (2009) A safe operating space for humanity. Nature, 461:472-475

 

Griggs, D.et al. (2013) Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495:305-307

 

Randers, J et al. (2018) Transformation is feasible How to achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries - A report to the Club of Rome, for its 50 years anniversary 17 October 2018. Stockholm Resilience Centre.

 

Steffen, W. et al. (2018). Trajectories of the Earth system in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(33):8252-8259


 

Lärande för hållbar utveckling - en översikt

UNECE (2012) Learning for the future - Competences in education for sustainable development

 

UNESCO (2017) Education for sustainable development goals - Learning Objectives


 

Lärande för hållbar utveckling - vetenskapliga artiklar

Lozano et al. (2017). Connecting competences and pedagogical approaches for sustainable development in higher education: A literature review and framework proposal. Sustainability, 9(10).

 

Wals, A. and Jickling, B., (2002). Sustainability in higher education: From doublethink to newspeak to critical thinking and meaningful learning. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3(3): 221-232.

 

Wiek A. et al.  (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability Science, 6(2): 203-218.


 

Spel som kan användas i undervisningen

Snowflake Education har en samling spel som kan användas i undervisning. De har även en digital plattform med lärmaterial kopplat till spelen.

Fishbanks

Introducerar viktiga begrepp för att utveckla systemtänkande. Det fungerar även väl för att illustrera det allmännas tragedi och brukandet av gemensamma nyttigheter.

In The Loop

Hanterar användning av ändliga resurser och problem kopplade till övergången till en cirkulär ekonomi.

ClimeOut

Behandlar klimatförändringar och syftar till att ge studenter grundläggande förståelse för jordens klimat.

Dilemma

Blandar kunskapsfrågor om våra stora samhällsutmaningar och de värdekonflikter och dilemman som man behöver kunna hantera.

 

Kontakta Ola Leifler för mer information om spelen och lärmaterialet som är knutet till dem.


 

Kurser för universitetslärare utanför LiU


 

För blivande lärare

Carlsson, L. and Uhrqvist, O. (2018). Handling för hållbarhet: En undervisningsmodell som stimulerar lärande för hållbar utveckling – med exempel från kemikaliesamhället. Linköpings kommun.

 

SWEDESD (2012) The parts and the whole – A holistic approach to environmental and sustainability education


 

För blivande ekonomer

Raworth, K., (2018). Doughnut Economics: Seven ways to think like a 21st centrury economist. London: Random House Business Books

 

Jackson, T., (2009). Prosperity without growth – Foundations for an economy of tomorrow. Milton Park: Routledge

 

TEDTalk Kate Raworth: A healthy economy should be designed to thrive, not grow 

 

TEDTalk Nic Marks: The happy planet index


 

För blivande ingenjörer inom Data/IT

Sustainability Design – En manifest för hållbarhet och en grupp som arbetar för att föra in hållbarhetsperspektiv på programvaruutveckling


 

Att organisera och leda för lärande för hållbar utveckling – vetenskapliga artiklar

Boman, J. and Andersson, U.P. (2013). Eco-labelling of courses and programs at university of Gothenburg. Journal of Cleaner Production. 48(June):48-53

 

Moore, J. (2005). Seven recommendations for creating sustainability education at the university level: A guide for change agents. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6(4): 326-339

 

O’Brien, K. et al. (2013). You say you want a revolution? Transforming education and capacity building in response to global change. Environmental Science and Policy, 28 (April): 48-59. 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-04