Göm menyn

Lips är en projektmodell

Karta över hela modellen

 

Modellen innehåller regler, instruktioner och mallar för att bedriva ett projekt. LIPS har skapats framför allt för att underlätta projektarbete i undervisningssituationer.

Modellen är skalbar och kan därmed användas i en serie av projektkurser med olika komplexitet hos projekten. Modellen kan med fördel användas för examensarbeten. Naturligtvis kan LIPS användas även i industriella projekt som har en begränsad omfattning.

LIPS-modellen har tagits fram av Tomas Svensson och Christian Krysander, som båda har mångårig erfarenhet av projektledning både inom industrin och i projektkurser vid universitetet i Linköping.

Modellen och dess mallar beskrivs i boken "Projektmodellen Lips", Tomas Svensson och Christian Krysander, utgiven av Studentlitteratur (ISBN 978144075259). 


Bild av Tomas Svensson Bild av Christian Krysander

 


Sidansvarig: tomas.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-10