Göm menyn

Vad är en projektmodell?

En projektmodell är de samlade regler och hjälpmedel, som används för att bedriva ett projekt.
Projektmodellen illustreras ofta grafiskt i form av en karta. På detta sätt kan man snabbt orientera sig och identifiera de olika stegen i modellen. Kartan skapar också en gemensam bild av modellen för alla projektdeltagare.

Projektmodellen innehåller beskrivningar av flöden, aktiviteter, roller, beslutspunkter, dokument etc. Arbetsmomenten i en projektmodell är av projektadministrativ karaktär.
En alternativ benämning för projektmodell är projektstandard.
 

Projektmodell eller utvecklingsmodell

Det är väsentligt att skilja på projektmodell och utvecklingsmodell. Projektmodellen beskriver regler för att bedriva alla typer av projekt. Utvecklingsmodellen beskriver arbetssättet, konstruktionsprocessen, man ska följa för att åstadkomma resultatet.

bana för lnjeföljare
själva linjeföljaren
 


Sidansvarig: tomas.svensson@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-02-10