Göm menyn

Undervisa online

Banner FAQ Undervisa online

 

 

 

 

 

 

Efter ett antal utbildningsinsatser inom ramen för Stärk din pedagogiska digitala kompetens har vi här sammanställt de vanligaste frågorna tillsammans med de svar som finns. Sidan uppdateras löpande och är riktad till undervisande personal och är sammanlänkad med resursen Undervisa online.

Innehållsförteckning

Klickar du på en länk kommer du direkt till den del av sidan som handlar om just det temat. Du kan även använda sökfunktionen på sidan efter nyckelord, eller scrolla dig ner genom alla frågor och svar. 

Behöver du stöd med prioriteringar i din kurs vänder du dig till närmaste chef / prefekt. Diskutera gärna med dina kollegor och dela med er av era funderingar som ni även gärna får bolla med oss på Didacticum och IT via t ex drop-in, mail eller de kurser som ges framöver.

IT-verktyg

Teknisk utrustning, AV och lokaler

Program och mjukvara

Digitala verktyg utanför grundutbudet

Stärk din pedagogiska digitala kompetens

Utbildning och stöd till undervisande personal

Stöd till studenter

Undervisa online

Läraktiviteter online

Publicering och distribution av digital material

Examination

Disputationer (ej klart än)


IT-verktyg

1. Teknisk utrustning

1.2 Frågor som rör hårdvara (headset, mikrofon, dator, smartphone)

Tekniska frågor samt råd om inköp: Ta kontakt med helpdesk@liu.se.

Du kan även leta svar på dina frågor via IT-frågor: IT för LIU-medarbetare.

1.3 Salar med teknisk utrustning som stöder skapandet av digitalt lärmaterial (se även Läraktiviteter)

Fråga: Vilka lokaler på LiU kan jag använda för att spela in min föreläsning?

Svar:

1.3.1 Inspelningsrum (Valla, US, Norrköping) - se mer info och teknisk specifikation här.

1.3.2 Acas, Temcas, C3: Här behöver du ha med egen dator, tillgång till kamera, mikrofonljud och dokumentkamera via usb. Bokas via TimeEdit.

1.3.3 Dolomit, Belladonna, Tp41, K4: Kamera, mikrofon, rityta, PowerPoint om man har Zoom installerat. Bokas via TimeEdit. För mer detaljerad information kring tekniken i lokalerna under 1.3.2 och 1.3.3 - kontakta helpdesk@liu.se


2. Program och mjukvara

2.1 Microsoft Office 365

OBS. För att du ska kunna använda möjligheten att använda multimedia fullt ut i din PowerPoint och exportera det som en film behöver du se till att du har senaste version av Office 365 installerat.

Fråga: Jag har en Mac, hur får jag tillgång till Office 365?

Svar: Du behöver själv göra uppdateringen. Logga in på MinIT, välj enheter och program, klicka på aktuell enhet och gå vidare till JAMF Self Service och sök upp Office 365 och installera.


2.1.1 PowerPoint

Fråga: Min dator klarar inte av att skapa filmer i PowerPoint, hur jag då?

Svar: Uppdatera till Office 365 om det är möjligt. Om det inte är möjligt, diskutera med din chef huruvida det är läge för en ny dator. Det kan vara bra att veta att det kan vara lång leveranstid på all typ av dator- och AV-utrustning. För inköpsråd se 1.2. Om det inte är möjligt, boka in dig i något av våra inspelningsrum (Valla, US, Norrköping) där det finns dator och utrustning för ljudinspelning i PowerPoint. Se mer info om våra inspelningsrum under 1.3.1.


Fråga: Hur gör jag en inspelning i PowerPoint?

Svar: Ta del av den här guiden: PowerPoint med berättarröst.


Fråga: Jag vill göra en skärminspelning, hur gör jag det?

Svar: Det går att göra i PowerPoint! Instruktion finns här. I Windows 10 game-plugin kan du även använda kortkommandot Win+G för att starta en skärminspelning.


2.1.2 Teams

Fråga: Hur funkar Teams? Vad går att göra där?

Svar: Värt att Veta IT-tips för dig som arbetar vid LiU (blogg): Möten i TeamsAviseringar i Teams och Chatta i Teams. För mer detaljerade frågor, anslut till något av våra drop-in på temat Teams


Fråga: När ska jag välja att använda Teams och när funkar Zoom bättre?

Svar: Ta gärna del av guiden Att mötas i videomöte som kan ge riktlinjer för hur du kan göra.


2.1.3 LISAM

Fråga: Jag vill lära mig hur Moderna kursrum funkar, hur går jag till väga?

Svar: IT-utbildningar har lagt ut tider för kurser nu, både online och på plats i Studenthuset (lokal kan komma att ändras beroende på läget.)


2.2 Videokonferensverktyget Zoom

Fråga: När ska jag använda Zoom-appen (desktop) och när ska jag logga in på https://liu-se.zoom.us/, vad är bäst?

Svar: Eftersom inte alla inställningar finns i Zoom-appen är det bästa alternativet att logga in https://liu-se.zoom.us/ och hantera både inställningar och skapa nya eller redigera möten där. Känner du dig bekväm Zoom-appen går det naturligtvis bra att använda den också. Oavsett vilken väg du väljer så är det viktigt att du loggar in, se fråga längre ner.


Fråga: Jag vill kunna visa något som inte riktigt går att visa genom skärmdelning eller webbkameran. Kan jag ansluta en annan enhet (smartphone, surfplatta) och använda som en dokumentkamera?

Svar: Ja, det går bra! Ladda ner appen Zoom i den enhet du vill ansluta. Du ansluter sen genom att ange mötes-id:t och då har du en lite mer flexibel enhet att använda för att visa något (text, föremål, bilder etc). Du kan även visa i ett digitalt program i den mobila enheten som t ex OneNote där du kan både rita och skriva digitalt.


Fråga: Varför står det (guest) efter mitt namn i ett Zoom möte?

Svar: Det beror på att du har anslutit till mötet utan att vara inloggad. Du kan logga in i Zoom antingen via den webbläsaren du ansluter med via https://liu-se.zoom.us/ och klicka på ”Sign In” eller att logga in på Zoom-appen genom att välja ”Sign In” och därefter ”Sign In with SSO” och skriva ”liu-se” som domännamn. Du måste vara inloggad för att bli host i ditt eget möte.


Fråga: När jag loggar in i Zoom har jag bara möjlighet att hålla korta möten (40 minuter, basic) trots att jag har liu-id?

Svar: Alla med liu-id (både anställda och studenter) ska ha tillgång till premiumabonnemanget i Zoom. Hör av dig till helpdesk@liu.se så hjälper de till att uppdatera ditt abonnemang. 


2.3. Anslutning, VPN

Fråga: Jag kommer inte åt mitt fillager hemma. Hur gör jag?

Svar: För att komma åt fillagret måste du använda VPN. IT-avdelningen har guider för hur du kommer igång med detta.


3. Digitala verktyg utanför grundutbudet

Vi får många frågor om nästa steg i digital produktion som rör både utrustning och mjukvara. Av resursskäl behöver vi i ett inledande skede av distansläget göra en avgränsning som fokuserar på den grundläggande IT-infrastruktur som finns. Målet är att stärka den pedagogiska digitala kompetensen i de viktigaste verktygen först, och utöka, fördjupa och bredda kompetensen längre fram.

Här är några frågor och svar som rör verktyg utanför grundutbudet.

3.1 iOS - iMovie och Quicktime

Fråga: Hur ska jag som Mac-användare kunna skapa digitalt innehåll på ett bra sätt?

Svar: I första hand, se till att du uppdaterar din Office-version till Office 365 (se hur du gör under 2.1). I andra hand kan du göra en skärminspelning eller ljudspår med hjälp av Quicktime. Du kan även installera iMovie via MinIT > JAMF Self Service. Där kan du också redigera och skapa bildspel med ljud.


3.2 Linux

Fråga: Hur kan jag som kör LINUX göra exempelvis en skärminspelning?

Svar: Du kan testa OBS Studio.


3.3 Camtasia

Fråga: Varför har ni inget material kring verktyget Camtasia i resurserna som handlar om Undervisa online?

Svar: Inför distansläget behövde vi göra en avgränsning i hur många, och vilka, resurser all undervisande personal vid LiU bör använda för att komma igång med sitt skapande av digitalt innehåll. Vi utgick från det som finns i befintlig IT-infrastruktur, utan extra licenskostnader. För den mer rutinerade innehållsproducenten finns program såsom Camtasia, men i nuläget är det inte aktuellt med en campuslicens och så länge behovet är stort av utbildning i de mer grundläggande programmen behöver vi rikta våra personella resurser mot dessa insatser just nu.

Detta är ett resonemang som gäller alla IT-verktyg som inte står listade i vår grundläggande resurs. 


Stärk din pedagogiska digitala kompetens

Utbildningsstöd

4. 1 Stöd till undervisande personal

Fråga: Jag behöver individuell handledning, kan jag boka det?

Svar: I nuläget finns det mycket begränsade möjligheter till individuell handledning. Vi har samlat våra resurser och fortsätter uppdatera dem via vår portalsida Undervisa online. Det finns även drop-in-tider online dagligen utifrån olika teman där både en it-utbildare och pedagog finns närvarande.

Pedagogiska frågor kan du ställa till didacticum@liu.se.

Tekniska frågor: helpdesk@liu.se.


Fråga: Jag har så svårt att hänga med online, går det att gå en kurs på plats någonstans?

Svar: En del kurser kommer kunna ges i större lokaler (med möjlighet till avstånd mellan deltagarna) - så håll utkik på IT-utbildningars sida. (Detta kan komma att ändras, baserat på rådande läge och direktiv från Folkhälsomyndigheten)


4.2 Stöd till studenter

Fråga: Hur kan jag hjälpa mina studenter att studera på distans?

Svar: Ta inte för givet att alla studenter har en automatisk digital kompetens. Hänvisa dem gärna till resurssidan Studera på distans och se första mötet med dem online som ett lärtillfälle för både dig och studenterna. 

Kommunicera med dem, även om du inte har färdiga svar för tillfället. Beskedet att du inte har något besked är bättre än total tystnad. Tänk på att även Studenthälsan finns tillgänglig.


Undervisa online

Läraktiviteter online

5. Digitalt innehåll

Digitalt innehåll till en kurs kan antingen skapas i ett synkront (live) möte med hjälp av t ex Zoom eller Teams, eller skapas för distribution via t ex LISAM. Det kan bestå av bild, ljud, video och/eller text och länkas samman med kursens innehåll och den läraktivitet som ska genomföras. 

5.1.1 Föreläsning

Fråga: Jag har en stor studentgrupp och behöver föreläsa online, hur gör jag?

Svar:

1. Har du tid, fundera först över om ditt material gör sig bäst som föreläsning eller om det finns möjlighet att bygga in samma innehåll med hjälp av andras resurser. Ta gärna hjälp av Biblioteket online och lär dig mer om öppna lärresurser via bibliotekets blogg

2. Om du vill distribuera din föreläsning så lik ursprungstanken som möjligt rekommenderar vi att du i första hand gör om den till en presentation med talspår. Dela upp den i mindre delar (kapitel/teman/segment) med tydliga namn och publicera dem i LISAMs videotjänst. Ta gärna del av Digitalisera din föreläsning med tips på hur du kan tänka. 

3. Om det föreligger särskilda skäl till att synkron (live) distribution är att föredra finns följande möjligheter:

- Zoom (max 300 deltagare online)

- Teams (för lite mindre grupper)

Om din grupp är större än 300 deltagare behöver du arbeta med asynkrona aktiviteter, eller dela upp studentgruppen och ge föreläsningen mer än en gång.


Fråga: Jag vill kunna visa hur jag ritar/räknar/skriver samtidigt som jag pratar, hur kan jag göra det nu när allt ska ske online? Det syns så dåligt när jag filmar rakt mot min whiteboard. 

Svar: Det är svårt att få bra kontrast mellan whiteboard/pennan du skriver med när du filmar - särskilt om det sker med en webcam eller mobil enhet. Det finns lite olika sätt att ändå kunna dela med dig av det du gör, både analogt och digitalt. Utgå till att börja med att du använder Zoom för att distribuera ditt innehåll. 

1. Analog lösning 

Montera en mobil enhet ovanför ett stort papper. Tejpa gärna i ytterkanterna så du vet var din arbetsyta börjar och slutar, då hålls även pappret på plats. När du har igång Zoom-mötet ansluter du den mobila enheten som ytterligare en användare i mötet. Se till att den görs till co-host, så att du kan styra att deltagarna verkligen kan se även det som visas via den enheten. 

2. Digital lösning

Anslut en mobil enhet, använd OneNote och skriv/rita i en anteckningsbok som då även sparas. Detta går att göra även i det huvudsakliga mötet, men det kan underlätta att använda en extra enhet för att hålla isär de olika vyerna som du använder för att presentera. 


5.1.2 Grupp/projektarbeten

Fråga: Hur ska jag tänka kring grupparbeten online - Teams eller Zoom?

Svar: Det kan vara bra att tänka på att ett Zoom-möte startas upp och så länge inget spelas in försvinner allt som delats i rummet efter att mötet avslutats. Ska ett grupparbete ske över längre tid är Teams bättre sett till samarbetsytor, chatt och videosamtal. Fördelen med Zoom är att det går att bjuda in externa deltagare och det tillåter att fler syns med sin video i mötet. Prova dig fram men var noga med att informera med vilka val du gör och hur du förväntar dig att verktygen ska användas. 


5.1.3 Seminarier

Fråga: Jag ska hålla ett examinerande seminarium. Hur ska jag göra det om vi går över i distansläge?

Svar: Du kan använda till exempel Teams eller Zoom för att träffa dina studenter. Zoom har stöd för att dela upp studenterna i grupper och du kan virtuellt "gå runt" mellan dessa. Tänk på att ett digitalt seminarium kräver än mer struktur än ett fysiskt, så förbered studenterna ordentligt, till exempel med frågeställningar för studenterna att arbeta med under tiden.


5.1.4 Gästföreläsare/lärare

Fråga: Jag ska ha en gästföreläsare i min kurs. Hur gör jag för att hen ska kunna föreläsa även den här terminen?

Svar: Hör hur hen vill lägga upp sitt deltagande - är det möjligt: Spela in och distribuera materialet via LISAM och koppla det till någon typ av aktivitet online. Alternativt köra föreläsningen via Zoom (max 300 deltagare). Det viktiga är att du gör gästföreläsaren till co-host i mötet (när ni loggat in) så hen får behörighet att presentera material/powerpoint m.m. 


Distribution

4.1 LISAM

Fråga: Hur lägger jag upp filmer i LISAM?

Svar: Använd videofunktionen, det finns en guide hur du gör här Ladda upp film till LISAM.


Fråga: Det finns en videotjänst i LISAM som heter Stream, varför kan jag inte använda den istället?

Svar: Stream är den tjänst som successivt kommer ersätta Video i LISAM, men alla funktionaliteter är inte igång. Till exempel finns det idag inget bra sätt att dela en film med en specifik kurs, så i nuläget delas allt med alla om du inte manuellt lägger in användarna en och en.


Examination

Fråga: Hur ska jag genomföra min examination?

Svar: Den generella rekommendationen just nu är att tentamen ska utföras på distans och med hjälp av digitala verktyg. För mer fördjupande resurs kring distansexamination har vi tagit fram Examinera online.


DISPUTATION

mer info kommer

 


Sidansvarig: anna.soderstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26