Göm menyn

Om Didacticum

gruppsamtal2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt skall driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

INSTRUKTION för Didacticum - läs mer här


Uppgifter

Didacticum skall (bl a, utdrag ur Instruktion för Didacticum)

  • bidra till att främja den pedagogiska och didaktiska utvecklingen inom Linköpings universitet,
  • ta initiativ till diskussioner och aktiviteter rörande pedagogisk och didaktisk utveckling inom universitetet,
  • tillsammans med sitt vetenskapliga råd följa utvecklingen inom de pedagogiska och didaktiska områdena av relevans för högre utbildning,
  • tillsammans med sitt studentråd ta del av studenternas erfarenheter,
  • ge stöd för införande och genomförande av IKT i LiU:s utbildningar (t ex vad avser LISAM) och skapa nätverk för pedagogiska/tekniska rådgivare,
  • genomföra poänggivande, högskolepedagogiska kurser för lärares kompetensutveckling, bl a enligt kraven i LiU:s anställningsordning,
  • erbjuda pedagogisk/didaktisk kompetensutveckling för erfarna lärare,
  • skapa för LiU gemensamma mötesplatser och stimulerande inspel för pedagogiska diskussioner

Didacticums styrelse

Bakgrund och rektors beslut om ledamöter i Didacticums styrelse - läs mer här

Ledamöter 2019

Vice-rektor Roger Klinth (ordförande)
Prodekanen för filosofisk fakultet Åsa Danielsson
Prodekanen för utbildningsvetenskap Cecilia Lindgren
Prodekanen för medicinsk fakultet Margareta Bachrach-Lindström
Vice-dekan för teknisk fakultet Helena Herbertsson
Elin Ekbladh, universitetslektor, ISV
Fredrik Heintz, universitetslektor, IDA
Malin Granath, universitetslektor, IEI
Maria Simonsson, biträdande professor, ISV
Jordi Altimiras, professor, IFM

Adjungerade
Biträdande föreståndare Peter Dalenius
Bibliotekarie Jenny Betmark
Bibliotekarie Anna Karin Malmborg

Studeranderepresentanter:
LinTek - Ellen Forsberg
Consensus - Thea Sandqvist
StuFF - Klara Blad

Övriga
Föreståndare för Didacticum Gunvor Larsson Torstensdotter
Samordnare Monika Samuelsson, sekreterare

kontakt

Föreståndare
Gunvor Larsson Torstensdotter
Tel 013-28 47 27
gunvor.larsson.torstensdotter@liu.se


Biträdande föreståndare
Peter Dalenius
Tel 013-28 14 27 peter.dalenius@liu.se


Samordnare
Monika Samuelsson
Tel 013-28 6655
monika.samuelsson@liu.se


Besöksadress
Hus Galaxen (G-huset), Ingång 81, Campus Valla
Karta

Postadress
Didacticum
Linköpings universitet
581 83 Linköping


VILL DU arbeta vid didacticum?

 

Didacticums verksamhetsberättelse

VB 2017

VB 2016

VB ht 2014-2015

 

Didacticums styrelseprotokoll

Protokoll1_2019


 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 11 12:44:30 CET 2019