Göm menyn

Om Didacticum

Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt skall driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Nyhetsbrev

Från och med juni 2019 skickas ett nyhetsbrev ut från Didacticum. Nyhetsbrevet kommer att gå ut med jämna mellanrum, ungefär en gång i månaden. I nyhetsbrevet får du information om vår verksamhet, kommande kurser och andra aktiviteter, samt andra nyheter som rör pedagogik m.m.

Anmäl dig som prenumerant till Didacticums nyhetsbrev.

Vill du jobba hos oss?

Att arbeta vid Didacticum är både utvecklande och meriterande. Det innebär också en chans att kompetensutveckla sig inom högskolepedagogik och IKT. Uppdragen har en omfattning på 25–75 procent och sträcker sig i första hand tre år. Starten är vårterminen 2020. Kortare tidsperioder kan också bli aktuella. Läs mer om hur du ansöker för att jobba hos oss.

Vårt uppdrag

  • Bidra till att främja den pedagogiska och didaktiska utvecklingen inom Linköpings universitet.
  • Ta initiativ till diskussioner och aktiviteter rörande pedagogisk och didaktisk utveckling inom universitetet.
  • Tillsammans med sitt vetenskapliga råd följa utvecklingen inom de pedagogiska och didaktiska områdena av relevans för högre utbildning.
  • Tillsammans med sitt studentråd ta del av studenternas erfarenheter.
  • Ge stöd för införande och genomförande av IKT i LiU:s utbildningar (t ex vad avser LISAM) och skapa nätverk för pedagogiska/tekniska rådgivare.
  • Genomföra poänggivande, högskolepedagogiska kurser för lärares kompetensutveckling, bl a enligt kraven i LiU:s anställningsordning.
  • Erbjuda pedagogisk/didaktisk kompetensutveckling för erfarna lärare.
  • Skapa för LiU gemensamma mötesplatser och stimulerande inspel för pedagogiska diskussioner.

För mer information och bakgrund, läs Didacticums instruktion.

 

Kontakta didacticum

 

På gång hos Didacticum

Du hittar samtliga händelser i vårt Kalendarium.

Se även:

 

Didacticums Nyhetsbrev

 

mejl

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

 

 

 

Länkar

Logga in på Lisam:

Lisam

 

 

Tidskriften Högre utbildning

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02