Göm menyn

Externa nätverk där Didacticum deltar

Många av medarbetarna på Didacticum är aktiva i olika nätverk. Där inhämtas inspiration och lärdomar inom olika pedagogiska områden.

Här ser du en lista över vilka nätverk vi deltar i, och vem som gör det. Tanken är att relevanta lärdomar från nätverken ska spridas på olika vis till dig som är anställd på LiU. Exempelvis på vår blogg, i nyheter eller i de kurser och andra aktiviteter som Didacticum arrangerar.

Det går bra att kontakta oss om du vill veta mer om något nätverk.

ESPLAT

Ett Europeiskt nätverk. ESPLAT står för European Society for Psychology Learning and Teaching. Syftet med organisationen är att stödja lärare och forskning inom psykologi lärande och undervisning samt bidra till kunskap om psykologiska aspekter av lärande.

Webbplats ESPLAT

Deltagare från Didacticum

Sally Wiggins Young

HU2

Högre utbildning för hållbar utveckling

HU2 är ett nätverk som är kostnadsfritt att delta i. Du som vill vara med anmäler dig via deras webbplats. Nätverket håller möte två gånger om året och deltagarna turas om att vara värd.

Webbplats HU2

Deltagare från Didacticum

Cecilia EngbergPer Sandén, Ola Leifler

ITHU

ITHU är professionsnätverket för IT-pedagoger i högre utbildning. De verkar för att höja kompetensen, initiera arbetsgrupper, vara IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk.

ITHU står för Nätverket för IT i högre utbildning. Nätverket träffas digitalt en gång i månaden. ITHU har också en del undergrupper, bl.a. en som jobbar med media. 

Webbplats ITHU

Deltagare från Didacticum

Peter DaleniusAnna F Söderström, Stina HellbergPer SandénGizeh Perez Tenorio

Open Network Learning alumni

Online PBL, participants in the Open Networked Learning course who wants to continue in contact to exchange pedagogical experiences, ask for advice or help about pedagogical issues, exchange of information.

Webbplats ONL course homepage and even a facebook group

Deltagare från Didacticum

Gizeh Perez Tenorio

PBL

PBL-nätverket, nätverket för problembaserat lärande. Syftet är att utveckla och utbyta erfarenheter om PBL.

Webbplats PBL

Deltagare från Didacticum

Per Sandén, Gizeh Perez TenorioElaine Sjögren

Rum för lärande

Nätverket Rum för lärande vill följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. 

Webbplats Rum för lärande

Deltagare från Didacticum

Per Sandén

Swednet

Swednet står för Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Swednet är en förening för pedagogiska utvecklare inom högre utbildning

Webbplats Swednet

Deltagare från Didacticum

Peter Dalenius, Gun SparhoffElaine Sjögren

U6

Ett informellt nätverk som består av föreståndarna för de högskolepedagogiska enheterna i Lund, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping. Nätverket träffas en gång i halvåret för att utbyta erfarenheter. Någon officiell webbplats finns inte.

Deltagare från Didacticum

Gunvor Larsson Torstensdotter och Peter Dalenius

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-12