Göm menyn

Styrelse

I Didacticums instruktion som beslutades av rektor i juni 2020 beskrivs hur styrelsen ska vara utformad.

Didacticums styrelse ska bestå av:

  • prorektor (ordförande)
  • en prodekan/vicedekan per fakultet (motsv.)
  • fyra lärarrepresentanter
  • en ledamot representerande doktorander
  • tre ledamöter representerande övriga studerande.

Representant för universitetsbiblioteket och utbildningsrådet adjungeras vid behov.

Under styrelsen ska finnas en föreståndare och en biträdande föreståndare med
närvaro och yttranderätt i styrelsen.

Rektor beslutar, efter samråd med fakultetsledningarna, om utseende av
prodekaner/vicedekaner och lärarrepresentanter i styrelsen.

Ordföranden liksom övriga ledamöter, förutom studeranderepresentanterna
(inklusive doktorand), utses för tre verksamhetsår alternativt den kortare eller längre
tid som rektor bestämmer. De ledamöter som representerar de studerande utses
av studentkårerna gemensamt för ett år i taget.


Ledamöter 2020

Pro-rektor Margareta Bachrack Lindström (ordförande)

Prodekan för filosofisk fakultet Åsa Danielsson

Prodekan för utbildningsvetenskap Cecilia Lindgren

Vicedekan för medicinsk fakultet Malin Lindqvist Appell

Vicedekan för teknisk fakultet Helena Herbertsson

Elin Ekbladh, universitetslektor, ISV

Malin Granath, universitetslektor, IEI

Maria Simonsson, biträdande professor, ISV

Jordi Altimiras, professor, IFM

Adjungerade

Biträdande föreståndare Peter Dalenius

Bibliotekarie Anna Karin Malmborg

Studeranderepresentanter

Linnea Bergman LinTek 

Anna Larsen Consensus

Policarpio Bernerstedt StuFF 

Övriga

Föreståndare för Didacticum Gunvor Larsson Torstensdotter

Samordnare Monika Samuelsson, sekreterare

DIDACTICUMS STYRELSEPROTOKOLL 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-05