Göm menyn

Fredrik Alm

Varför sökte du dig till Didacticum?

Av högskolans primära uppgifter är utbildning den som ligger mig varmast om hjärtat, och jag har ett stort intresse för undervisning och högskolepedagogik.

I mitt arbete som universitetslärare har jag också på senare år haft både nytta och personligt utbyte av att ta del av diverse aktiviteter och undervisningsresurser som Didacticum och dess medarbetare erbjuder. Så när möjligheten att få vara med och arbeta i Didacticums regi dök upp var det ett lätt beslut för mig att tacka ja till det.

Vad kommer du att bidra med hos Didacticum? 

Jag har en ganska bred didaktisk bas att stå på och ett extra intresse för, och fördjupade kunskaper om, kunskapsbedömningar och återkoppling.

Jag tänker att jag i pedagogiska diskussioner, i undervisning och i möten med kollegor kan bidra med att väcka tankar kring hur vi använder olika typer av bedömningar samt visa på möjligheter för hur en kan se på och använda kunskapsbedömningar i olika sammanhang inom högre utbildning. 

Ett tips som du vill dela med dig av (bok, blogg, pod, TV-program eller liknande)… 

Då vill jag tipsa om en bok jag ofta återvänt till under årens lopp.

Det är en antologi från 2006 som heter Innovative Assessment in FredrikHigher Education med Cordelia Bryan och Karen Clegg som redaktörer. Trots att den har några år på nacken innehåller den mycket matnyttigt om kunskapsbedömningar och den har många gånger fungerat som en inspirationskälla för mig. 

Sia/önska något om framtiden inom ditt ämne…

Med lite distans till den här vårterminen och det distansläge vi kastades in i tror jag att vi framöver kommer att se flera exempel på innovativa kunskapsbedömningar inom högre utbildning.

De erfarenheter vi nu gjort kommer nog i förlängningen kunna bidra till att lärare och examinatorer ser fler och nya alternativ för hur bedömningar kan utformas och användas för att främja studenternas lärande och examinera deras kunskaper. 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-25