Göm menyn

Didacticums vetenskapliga råd

Inledning

Till Didacticum ska det enligt dess instruktion finnas ett Vetenskapligt råd, som inrättas av rektor.

Uppgift

Rådets övergripande uppgift är att bidra med vetenskapligt förankrade synpunkter, kunskap och omvärldsperspektiv och på så sätt utgöra ett stöd för Didacticums föreståndare, styrelse och lärare i relation till verksamhetens uppdrag. Råder ska också främja LiU:s pedagogiska verksamhet inom det högskolepedagogiska området genom att bidra till kritisk granskning och utvärdering av Didacticums verksamhet.

Sammansättning

Det Vetenskapliga rådet skall bestå av sex ledamöter utöver Didacticums föreståndare som är självskriven ledamot. Ledamöterna utses av rektor för en tid av tre år och utses så att det Vetenskapliga rådet får såväl representation från Linköpings universitet som nationell och internationell representation.

Ledamöter

Professor Madelaine Abrandt Dahlgren, specialområde – medicinsk pedagogik, Linköpings universitet

Docent Staffan Andersson, specialområde – fysikens didaktik, Uppsala universitet

Professor Andreas Fejes, specialområde – vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Professor Berit Eika, specialområde – medicinsk pedagogik och informationsteknologi, Århus Universitet

Professor Max Scheja, specialområde – högskolepedagogik, Stockholms universitet

Professor Lena Tibell, specialområde – biokemi, visuellt lärande och kommunikation och livsvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-11