Göm menyn

Motsvarandebedömning av högskolepedagogiska meriter

I Didacticums uppdrag ingår att bistå med motsvarandebedömning av högskolepedagogiska meriter.

Efter samråd med bl a dekaner och sekreterare i anställningsnämnd har vi fastställt bifogat förtydligande, där det framgår dels vad som bedöms, vem som kan beställa bedömning och hur kontakt med Didacticum sker.

Bedömning kan beställas av anställningsnämnd, prefekt/avdelningschef men däremot inte av enskild medarbetare. Bedömningen görs i relation till de pedagogiska befattningskurserna (tidigare benämnt stegkurser) som Didacticum tillhandahåller och är alltså ingen bedömning av allmänpedagogisk skicklighet.

För Didacticum,

Gunvor Larsson Abbad, föreståndare och Roger Klinth, vice rektor och styrelseordförande

Se intstruktion om hur du går tillväga

 

 

 

kontakt

Föreståndare
Gunvor Larsson Torstensdotter
Tel 013-28 47 27
gunvor.larsson.torstensdotter@liu.se


Biträdande föreståndare
Peter Dalenius
Tel 013-28 14 27 peter.dalenius@liu.se


Samordnare
Monika Samuelsson
Tel 013-28 6655
monika.samuelsson@liu.se


Besöksadress
Hus Galaxen (G-huset), Ingång 81, Campus Valla
Karta

Postadress
Didacticum
Linköpings universitet
581 83 Linköping


Didacticums verksamhetsberättelse

VB 2018


Didacticums styrelseprotokoll

Protokoll 2_2019

Protokoll1_2019


 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06