Göm menyn

Motsvarandebedömning av högskolepedagogiska meriter

I Didacticums uppdrag ingår att bistå med motsvarandebedömning av högskolepedagogiska meriter.

Efter samråd med bl a dekaner och sekreterare i anställningsnämnd har vi fastställt bifogat förtydligande, där det framgår dels vad som bedöms, vem som kan beställa bedömning och hur kontakt med Didacticum sker.

Bedömning kan beställas av anställningsnämnd, prefekt/avdelningschef men däremot inte av enskild medarbetare. Bedömningen görs i relation till de pedagogiska befattningskurserna (tidigare benämnt stegkurser) som Didacticum tillhandahåller och är alltså ingen bedömning av allmänpedagogisk skicklighet.

För Didacticum,

Gunvor Larsson Abbad, föreståndare och Roger Klinth, vice rektor och styrelseordförande

Se intstruktion om hur du går tillväga

 

 

 


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 23 10:31:18 CET 2018