Göm menyn

Seminarieserie om hållbar utveckling på Didacticum hösten 2018

 

måndagen den 10 december kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra  för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.

Som förberedelser får deltagarna beskriva kort vad de själva upplever fungerar väl och mindre väl när det gäller att få till stånd förändringar av utbildningar, och de inbjudna personerna får delta i diskussionerna om vilket stöd LiU kan ge studenter, lärare och programansvariga. Som litteratur ges bland annat den rapport av Didacticum som skrevs efter en inventering av LiU:s utbildningar våren 2018. 

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se och Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se

 

 

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19