Göm menyn

Seminarieserie om hållbar utveckling på Didacticum hösten 2018

 

Onsdagen den 24 oktober kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarier börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.

Inför seminariet ges litteratur om läraktiviteter som kan kopplas till de olika kompetensmålen och exempel på hur de realiserats i olika kurser. Deltagarna får välja ut något lärmoment som man presenterar närmare och förbereder diskussionsfrågor kring beträffande hur tillämpbart momentet är i den egna utbildningen/kursen.

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se och Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19