Göm menyn

Seminarieserie om hållbar utveckling på Didacticum hösten 2018

 

torsdagen den 22 november kl 13.15-16.00, didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, campus valla 

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?

Inför seminariet får deltagarna läsa material som ges som förberedelser, där materialet diskuterar övergripande förändringar av utbildningar som krävs. Deltagarna får svara på frågor om huruvida man anser att den egna utbildningen bör vara enbart inriktad mot en yrkesroll, eller om den bör förbereda för att agera som medborgare i vidare bemärkelse. Slutligen får man ta ställning till hur vi som personer tänker om hållbarhet: innebär det något som rör enbart våra kurser, eller påverkar det även våra liv? Hur kan vi tänka kritiskt kring vår egen profession och våra personliga val? Är de viktiga när vi undervisar i hållbar utveckling?

Inför seminarieseriens avslutning föreslår deltagarna även vilka personer vi ska bjuda in till den sista träffen. Vid det sista tillfället ska vi diskutera hur vi kan få stöd för att förändra våra utbildningar så att de förbereder studenterna för att lära för en hållbar utveckling.

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se och Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-19